Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг дэлхийн өдөр 2020

Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг дэлхийн өдөр 2020, Зурагт хуудас

КОВИД-19: Цар тахлын үед хүүхдийн хөдөлмөрөөс урьдчилан сэргийлье!