Our impact, Their voices

မြန်မာ့အဝတ်အထည် - အိုင်အယ်(လ်)အိုစီမံကိန်းသည် အကျိုးထိရောက်မှုနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် စက်ရုံများကို ပံ့ပိုးကူညီပေးသည်။

အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်မှုတွင် မတူညီသည့်နေရာများ၌ မတူညီသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများက လုပ်ဆောင်သည့် အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများပါဝင်ပါသည်။ အကျိုးရှိစွာစီမံဆောင်ရွက် ခြင်းမရှိပါက၊ ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုထိခိုက်စေပြီး၊ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှု များဖြစ်ပေါ်စေကာ၊ အဆုံးစွန်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

Article | 11 December 2018
ရန်ကုန် (အိုင်အယ်(လ်)အို သတင်း) - အမြဲတမ်းယှဉ်ပြိုင်မှုများရှိနေသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအထည်ချုပ် လုပ်ငန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း စျေးကွက်တွင် ဆက်လက်ရှင်သန် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သည့် အဝတ်အထည်များ၏ အရည်အသွေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်မှုတွင် မတူညီသည့်နေရာများ၌ မတူညီသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများက လုပ်ဆောင်သည့် အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများပါဝင်ပါသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် လက်လီ‌ရောင်းချသူများ၏ ဝယ်လိုအားကိုပြည့်မီစေရန်အတွက် ဤလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကို အချိန် ကိုက်နှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စီမံဆောင်ရွက်ရပါမည်။

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသည် အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းရှိအလုပ်သမားများအား အချိန်အနည်း ငယ်အတွင်း အရေအတွက်ပိုမိုများပြားပြီး အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အဝတ်အထည်များထုတ် လုပ်ပေးရန် မကြာခဏဆိုသလိုပင် ဖိအားပေးလွန်းလျက်ရှိနေပါသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲလုပ်ကိုင်ရသည့် လိုင်းများအနေဖြင့် အဝတ်အထည် အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းသည့် ရလဒ်ကို ထွက်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် တင်ပို့ရန်နှောင့်‌နှေးမှုကြောင့် နောက်ဆုံးအပြီးသတ် ဝယ်ယူသူ၏ ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံရနိုင်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်ခြင်းကြောင့် စီးပွားရေး ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ကာ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှု ကွင်းဆက်တွင် လုပ်ကိုင်နေသူ အမျိုးမျိုးအတွက် လုပ်ငန်းမတည်ငြိမ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် လျော်ကန်သင့်မြတ်စွာ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် မိမိတို့အတွက် အကျိုးအမြတ်ကို မျှော်လင့်သည့် စက်ရုံပိုင်ရှင်များအတွက်သာ အကျိုးရှိရုံသာ မကဘဲ၊ စုပေါင်းညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း အပါအဝင် ခိုင်မာသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ ရေးစနစ်များရှိသောအခါတွင် အလုပ်သမားများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင်စည်းကမ်း ချက်များကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

အိုင်အယ်(လ်)အို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း စီမံကိန်း (ILO-GIP) သည် လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးမှစကာ၊ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စသည့် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု အစီအစဉ်များစွာကို အဝတ်အထည် ထုတ်လုပ်သည့်သူများအတွက် ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

စျေးကွက်အစိတ်အပိုင်း အားလုံးရှိ အရွယ်အစား အားလုံးသော ကုမ္ပဏီများကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးသည့် Kaizen Institute နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင်၊ အိုင် အယ်(လ်)အိုအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် အကျိုးရှိမှုတိုးတက်မြင့်မားစေ ရန်ရွယ်လျက်၊ ၃ ရက်တာ အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ရန် မြန်မာအထည်ချုပ်စက်ရုံ ၁၀ ရုံကို ရွေးချယ် ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုများမှနေ၍၊ ရွေးချယ်ထားသည့်စက်ရုံတစ်ရုံချင်းစီအတွက် တစ်ရုံချင်းစီ၏ တိုးတက်အောင်မြင်မှု အစီအစဉ်များကို အိုင်အယ်(လ်)အို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်း နှင့် Kaizen Institute တို့က နောက်လများတွင် ရေးဆွဲလျက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် စက်ရုံမှ အုပ်ချုပ်စီမံရေးပိုင်းတို့နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး၊ Kaizen Institute အတိုင်ပင်ခံများက စက်ရုံတစ်ရုံချင်းစီမှ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လိုင်းတစ်လိုင်းကိုရွေးချယ်လျက်၊ ၎င်းတို့၏လက်ရှိလုပ်ငန်းလုပ်ဟန်များကို အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ရန် စက်ရုံမန်နေဂျာများ၊ ကုန်ထုတ် လုပ်မှုမန်နေဂျာများ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၊ လိုင်းခေါင်းဆောင်များ၊ အလုပ်သမားများနှင့် အနည်းကပ် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးရှိမှုကွာဟာချက်များကို သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ပြီးသော အခါတွင်၊ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ချမှတ်ကာ၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်သည့် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုအနေအထား၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို သိမြင်နိုင်ရန်အတွက် အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ထားသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် ပြုပြင်ထားပြီးဖြစ်သည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကို ရှေ့ပြေးလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဤအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုများ၏ ရလဒ်အနေဖြင့် လျော်ကန်သင့်မြတ်သည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်း၊ အလုပ်သမားအားလုံးအတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့် အဆုံးစွန်အနေဖြင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်မြင့်မားရေးတို့နှင်ပတ်သက်ပြီး၊ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စက်ရုံတစ်ရုံချင်းအတွက် အဆိုပြုလုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ပါဝင်သည့် စက်ရုံတစ်ရုံချင်းစီ၏ အလုပ်သမားရေးရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီသို့ တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကော်မတီတွင် လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကိုင် စည်းကမ်းချက်များအ‌ပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်စီမံရေးပိုင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ဆွေးနွေးနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ မန်နေဂျာများနှင့် အလုပ်သမားများပါ ဝင်ကြသော်လည်း၊ “လုပ်ငန်းခွင်တွေရဲ့ ကုန်စွမ်းအားနဲ့ အကျိုးရှိမှုများတိုးတက်မြင့်မားခြင်းဟာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ပြောဆိုမှုနဲ့ စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာ ထည့်သွင်းဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ် တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနဦးဆောင်ရွက်မှုနဲ့အတူ၊ လုပ်ငန်းခွင်တွေရဲ့ တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့နယ်ပယ်တွေကို ပူးတွဲသတ်မှတ် ဖော်ထုတ်ခြင်းကနေပြီးတော့ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းအနေနဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေရရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့သာဓကကို ဖန်တီးဖို ကျမတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု အိုင်အယ်(လ်)အိုအထည်ချုပ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပေးအရာရှိဖြစ်သူ Catherine Vaillancourt-Laflamme က ပြောပါတယ်။

ပိုမိုသိရှိလိုပါက -

  • Ms Catherine Vaillancourt-Laflamme - နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပေးအရာရှိ (အိုင်အယ်(လ်)အို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်း - vaillancourt-laflamme@ilo.org
  • ဒေါ်အေးသက်ဉီး - စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး - ooaye@ilo.org