ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှ ရှိရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေး

အိုင်အယ်(လ်)အို - အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးသည် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အတွက် အရေးကြီးသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထည်ချုပ်လုပ်သားထုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် လုပ်သားဦးရေ တစ်သန်းအထိတိုးတက် မြင့်မားလာမည်အနေအထားတွင်ရှိပြီး၊ အများစုသည် အမျိုးသမီးများဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအ တွင်း ကျား၊ မ ကွာဟမှုကို အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်သည့် အိုင်အယ်(လ်)အိုအစီရင်ခံစာအသစ်က အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မောင်းနှင်ပေးသည့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောအမျိုး သမီးများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ယဉ် ကျေးမှုကို ကုစားရန်လိုအပ်ကြောင်း အထင်အရှားဖော်ပြထားပါသည်။

News | 21 February 2019
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ (အိုင်အယ်(လ်)အို သတင်း) - အမျိုးသမီးများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကျသူများဖြစ်ပါသည်။ ကျား၊ မ ရေးရာဟန်ချက် - မြန်မာ့အ ထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ ဟူသည့် အိုင်အယ်(လ်)အို (မြန်မာ)၏ အစီရင်ခံ စာအသစ်အရ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေသော အရေအတွက် သိန်းဂဏန်း နှင့်ချီသော အမျိုးသမီးများသည် နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအ တွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေကြပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်တည်ရှိသည့် ရွေးချယ်ထားသောစက်ရုံများရှိ ကျား၊ မ ‌ရေးရာနှင့်ဆက်စပ် သည့် အလေ့အကျင့်များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်လျက် ယင်းအလေ့အကျင့်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ယေဘု ယျအလားအလာများကို အားပေးထားပါသည်။ တစ်ချို့သောစိန်ခေါ်မှုများကို တွေ့ရှိရသော်လည်း၊ စိန် ခေါ်မှုအများစုကို အမျိုးသားအဆင့်၊ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့်နှင့် စက်ရုံအဆင့်များတွင် ကောင်းမွန်သော ဆွေး‌နွေးပြောဆိုမှုများအားဖြင့် ကုစားဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိကြသည်ဟုယုံကြည်ရသော်လည်း၊ အ ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းများ နှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော အမျိုးသမီးများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည် အသစ်များကို လေ့လာသင်ယူရန်နှင့် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းရရှိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများသည် အကန့်အ သတ်ဖြင့်ရှိနေပါသည်။

“ဝန်ထမ်းရေးရာမန်နေဂျာများက သူတို့အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုပဲ အလုပ်ခန့်အပ်လိုကြောင်းဝန်ခံပြော ဆိုတာကို ကျနော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ မန်နေဂျာတွေအနေနဲ့ မွေးရာပါ ကျား၊ မ ဆိုင်ရာ အသွင်လက္ခဏာ တွေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူဆချက်တွေကို ကောက်ချက်ဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးနဲ့၊ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပိုပြီးကျိုးနွံပြီးတော့ ပင်ကိုယ်သဘောသဘာဝအရ၊ စက်ချုပ်တာလိုမျိုးအသေးစိတ်အာရုံစိုက်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်မျိုးတွေကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ ထင်မြင်ကြပါ တယ်” ဟူ၍ အိုင်အယ်(လ်)အိုသုတေသနစာတမ်းကို ရေးသားပြုစုသူ Dean Laplonge က ရှင်းလင်းဖော် ပြထားပါသည်။ သို့သော်လည်း၊ အမျိုးသမီးများသည် ကျွမ်းကျင်မှုနိမ့်ကျသည့်အဆင့်များတွင်သာ လုပ် ကိုင်ကြရပါသည်။ ကမ္ဘာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် လူအစားထိုးစက်ကိရိယာများနှင့် အသိဉာဏ်တုများ အသုံးပြုမှုမြင့်မားလာသည့်အနေအထားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အ မျိုးသမီးများ၏ အနာဂတ်အခန်းကဏ္ဍသည် မသေချာမရေရာသည့် အခြေအနေတွင်ရှိနေပါသည်။ အနာဂတ်တွင် အမျိုးသားများအတွက်သာသင့်လျော်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆသည့် ကျွမ်းကျင်မှုမြင့်မား သည့် အလုပ်အကိုင်များကို အမျိုးသမီးများရရှိနိုင်သည့်ကို ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံနှုန်းများက အဟန့်အ တားမဖြစ်စေရန်နှင့် ဤအရေးပါသည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် ၎င်းတို့ဆက်လက်တည်ရှိနေမှုကို ထိန်း ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာဗဟုသုတများကို အမျိုးသမီးများအား ဖြည့်ဆည်း ပံ့ပိုးပေးရန်မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများက ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လုံခြုံမှုရှိသည်ဟု ခံယူယုံကြည်ကြောင်း ထူးထူးကဲကဲဖော်ပြထားခြင်းကိုလည်း မြင်တွေ့ရကြောင်းကိုလည်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ြပထားပါသည်။ သို့သော်၊ စက်ရုံအများစုတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောင့်ယှက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အထာက်အထားအ ချို့တွေရှိခဲ့ရပြီး၊ စက်ရုံအနည်းကမူ နှုတ်ဖြင့်စော်ကားခြင်းနှင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားခြင်း များရှိကြောင်း တင်ပြကြပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော ကျား၊ မ ဖြစ်ခြင်းကို အခြေပြုသည့် စော်ကား မှုများသည် အမျိုးသမီးများ အိမ်မှအလုပ်၊ အလုပ်မှအိမ်သို့ပြန်သည့်ခရီးတစ်လျှောက်တွင်လည်းကြုံ တွေ့ခံစားကြရပါသည်။

သို့ရာတွင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုသည် မည်သည့်အရာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပတ် သက်ပြီး အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ရာတွင် ပါဝင်တက်ရောက်သူများအားလုံးအကြား သိသာထင်ရှားစွာ နား လည်မှုလွှဲမှားခြင်းရှိကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့သော်ရှုပ်ထွေးမှုသည် ယေဘုယျဆန်သည့် သတ်မှတ်ဖော်ပြချက် များဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့် ရလဒ်များနှင့် လုံလောက်သောသတိပေးချက်များကို ထိခိုက်စေသည့် သ ဘောရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏အနေအထားတွင်၊ အလုပ်သမားများအကြား၊ စနောက်ခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်းတို့အကြား ကွဲပြားခြားနားသည့်အနေအထားမရှိကြောင်း၊ သုတေသနလုပ် ဆောင်ရာတွင် လူတွေ့မေးမြန်းခံရသည့် အမျိုးသမီးများပြောဆိုသည့်သတင်းစကားများကို ဥပေက္ခာပြု ၍မရနိုင်သော်လည်း၊ နမူနာစက်ရုံများတွင်ဖြစ်ပေါ်သည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောင့်ယှက်မှုနှုန်းထားများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြတ်သားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရန်မှာ ခက်ခဲကြောင်းကိုလည်း Dean Laplonge ထပ်လောင်းဖော်ပြထားပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်တွင်ထိပါးနှောင့်ယှက်မှုများဖြစ်ပေါ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်သောအခါတွင်သော် လည်းကောင်း၊ စက်ရုံများတွင် ‌ယေဘုယျအားဖြင့် ယင်းထိပါးနှောင့်ယှက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်သည့်ကိစ္စရပ်များကို သတ်မှတ်‌ဖော်ထုတ်ကုစားမည့် စနစ်ကျသည့်မူဝါဒများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမရှိကြောင်းကို အစီရင်ခံစာကဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအခြင်းအရာက အထည်ချုပ်လုပ် ငန်းတွင်ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည့် အခွင့်အလမ်းများကို လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်ပါ သည်။ ယင်းကို ‌ကောင်းမွန်သောဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများအားဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်သမားများအတွက် ပိုမိုလွှမ်းခြုံပါဝင်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်သည့် လုပ်ငန်း ခွင်များဖန်တီးခြင်းနှင့် ယေဘုယျကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်မြင့်မားမှုတို့အကြားတွင် ထင်ရှားသည့် ဆက်ဆံရေးတစ်ရပ်ရှိသောကြောင့် ခိုင်မာသောလုပ်ငန်းခွင်အလေ့အကျင့်များဖွံ့ဖြိုးတက်တက်ခြင်း သည် ရှင်းလင်းထင်ရှားသည်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ယင်းတွင် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များသည် ဘုံသဘောတူညီမှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ စက်ရုံအဆင့်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း များသည် အပြုသဘောဆောင်သည့် ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်အတွက် ထူးခြားစွာဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးဆောင် ရွက်နိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုလက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ ဦးသက်နှင်းအောင်က ဖော်ပြထားပါသည်။

အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုတွင်ပါဝင်တက်ရောက်သူအားလုံးက အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများ၏ ပိုမိုကောင်း မွန်သော လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းများရေးအတွက် အထောက်အပံ့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြကြ ပါသည်။ ကလေးရှိသောအမျိုးသမီးများ စက်ရုံတွင်အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုက်ရိုက်ခွဲခြားဆက်ဆံသည့် အထောက်အထားများကိုမူ အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ သို့ရာ တွင်၊ ကလေးမရှိသေးသော ငယ်ရွယ်သည့် အိမ်ထောင်မရှိသူအမျိုးသမီးများကို အလုပ်ခန့်အပ်လိုသည် မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်သမားများစုဆောင်းခန့်အပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစစ်ဆေးမှုခံယူရသည့် အခြင်းအရာအဖြစ်အပျက်က ဤအချက်ကို အခိုင်အမာထောက်ပြနေပါသည်။ တမင်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၊ ဤအခြင်းအ ရာက ကလေးငယ်များအားဂရုပြုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည် အမျိုးသမီးတစ်ဉီး၏လိုအပ်မှု (သို) အလုပ် လုပ်ကိုင်လိုသည့်စိတ်ဆန္ဒကို အစားထိုးရန်လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသမီးများ (အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသောအမျိုးသမီးများ (သို့) အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ရှာဖွေနေသည့် အမျိုးသမီးများ) အတွက် သတင်းစကားပေးပို့နေသည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးဆက် တစ်ရပ်အနေဖြင့်၊ အိုင်အယ်(လ်)အိုအစီရင်ခံစာက အဆင့်အားလုံးတွင် လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင် လျက်ရှိပြီး မိသားစုတာဝန်ဝတ္တရားများကို အောင်မြင်စွာစီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စံပြထိုက်သည့်အနေအထားများကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုတိုက်တွန်း ထားပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ် များနှင့် ခေါင်းဆောင်များ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်း များ၊ ကျား၊ မ ရေးရာ ထောက်ခံပြောဆိုသူများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများ၊ အလှူ ရှင်များနှင့် သံရုံးများမှ ပါ၀င်သက်ဆိုင်သူပေါင်း ၇၀ ကျော်ရှေ့မှောက်တွင် အိုင်အယ်(လ်)အိုသည် ယင်း၏ အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။

ကျား၊ မ ရေးရာဟန်ချက် ဟူသောစာအုပ်သည် လပေါင်းများစွာစေ့စပ်သေချာစွာလုပ်ဆောင်ထားသည့် သုတေသနပြုချက်နှင့် ကျား၊ မ ရေးရာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကနဉီးတွေ့ရှိချက်် များကို အစောပိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့် ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများ၏ဖိုရမ်များ၏ ရလဒ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာသည် မြန်မာ့အထည်ချုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်နှင့် စဉ် ဆက်မပြတ်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေ ခြင်း (ILO-GIP) ဆိုင်ရာစီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပုံဖော်ထားပါသည်။ ထိုစီမံကိန်းသည် ဆွီဒင်နိုင်ငံ တကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ (Sida) နှင့် H&M ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တို့ထံမှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးမှုရရှိပါ သည်။ စီမံကိန်သည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးများတိုးနှင့် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှု များတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့နည်းစေရန်နှင့် အမျိုးသမီး များ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အာဏာများရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ စီမံကိန်းသည် အလုပ်သမားများ၊ စက်ရုံအဆင့် လုပ်ဆောင်သူများနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှိ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်ရှင် များ၏ ခေါင်းဆောင်များအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများကို သင်ကြား ပို့ချပေးပါသည်။

“အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့မောင်နှင်ပေးတဲ့အ ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာ လူပေါင်း ၅ သိန်းနီးပါးအတွက် စနစ်ကျသည့် အလုပ်အ ကိုင်များကိုဖန်တီးပေးပြီး၊ လုပ်ကိုင်နေသူအများစုကတော့ ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် ရှင်းပြပါသည်။ “အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းက နိုင်ငံအတွင်းမှာ အရင်းအမြစ်တွေရရှိဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေချမှတ်ဖို့အတွက် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာအတွက် ကျင့်ဝတ်ကောင်းမွန်တဲ့အရင်းအမြစ်ရှိတဲ့ဦးတည်ရာနေရာတစ်ခုအနေနဲ့ သိရှိနားလည်သူတွေတိုးတက် များပြားလာဖို့အတွက် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူမက ဆိုပါသည်။
အလုပ်အကိုင်ဝန်းကျင်လောကမှာ “အမျိုးသမီးတွေအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အာဏာရရှိဖို့အတွက် ရှာဖွေမှုဟာ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ဆုံးရှုံးနိုင်သလို အောင်မြင်မှုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်” ဟု အိုင်အယ်(လ်)အို အ ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပေးအရာရှိဖြစ်သူ Ms. Catherine Vaillancourt-Laflamme က ရှင်းလင်းဖော်ပြပါသည်။ “အလုပ်အကိုင်ဝန်းကျင်လောကဟာ ၂၀၃၀ ခုနှစ်၊ အစီအစဉ် တွင် တောင်းဆိုထားတဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရ အဆိုပြုချက်မှာ သတ်မှတ်ရန်အ တွက် စတင်ဆောင်ရွက်ရာအမှတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အမြင်ကလည်း မြန်မာနိုင် ငံစဉ်ဆက်မပြတ်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်မှာ ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူမက ဆိုပါသည်။