လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့် စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု - ‌ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိအတွေ့အ ကြုံမှ သင်ယူလေ့လာခြင်း

ILO အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသည် မြန်မာ့အ ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ‌ရေးတိုး တက်ကောင်းမွန်ရေးကို အ‌လေးထားပါသည်။ စီမံ ကိန်းသည်စက်ရုံရှိအလုပ်သမားရေးရာလုပ်ငန်းကော် မတီတွင်ပါဝင်သည့် မန်နေဂျာများ၊ အလုပ်သမားများ နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များအ တွက် စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းအပါအဝင်၊ အပြန် အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများကို‌ရေးဆွဲကာ ရက် ၂၀ ကြာသင်တန်းအစီအစဉ်ကို သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။

Date issued: 24 June 2020 | Size/duration: 00:07:03

စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းသည် အဓိကနည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ယင်းအားဖြင့် အလုပ်ရှင်များနှင့် ၎င်း တို့၏အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း များအကြား မျှတသည့်အခကြေးငွေများနှင့် အလုပ် အကိုင်အခြေအနေစည်းကမ်းချက်များနှင့်ပတ်သက် ပြီးစေ့စပ်ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ ယင်းသည်ခိုင်မာသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ‌ရေးအတွက် အခြေခံအခြင်းအရာ ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤစေ့စပ်ညှိ နှိုင်းမှုများ၏ရည်မှန်းချက်သည် အလုပ်အကိုင်အခြေ အနေစည်းကမ်းချက်များကို စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေး သောစုပေါင်းသဘောတူညီချက်ရရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။ စု ပေါင်းသဘောတူညီချက်များသည် သဟဇာတဖြစ်ပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည့်လုပ်ငန်းများနှင့်လုပ်ငန်းခွင်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏အ ခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကုစားဖော် ဆောင်ပေးပါသည်။
 
စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကို လုပ်ငန်း (သို့) အလုပ် ဌာန (သို့) စက်ရုံအဆင့်တွင် အလုပ်ရှင်တစ်ဦးနှင့် သော်လည်းကောင်း (သို့) အလုပ်ရှင်အမျိုးမျိုးပါဝင် သည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် (သို့) ဗဟိုကချုပ်ကိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်သူများအချင်း ချင်းကြားအဆင့်တို့တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
 
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ယခင်ကမရှိခဲ့ဖူးသော လုပ်ငန်း ကဏ္ဍ အဆင့်စုပေါင်းသဘောတူညီချက်ကို ဂျော်ဒန် အထည်ချုပ်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် အထည်အလိပ် တင်ပို့သူများအသင်း၊ စက်ရုံများ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပိုင် ရှင်များအသင်းနှင့် အထည် အလိပ်၊ အထည်ချုပ်နှင့် အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း များရှိအလုပ်သမားများ၏ အထွေထွေအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းတို့အကြားလက် မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါ သည်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဂျော် ဒန်နိုင်ငံရှိ အိုင် အယ်(လ်) အို၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောအ လုပ်အကိုင် အစီအစဉ် (အိုင်အယ်(လ်)အိုနှင့် ဂျော်ဒန် နိုင်ငံရှိနိုင်ငံ တကာငွေကြေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့အကြား ကနဦးပူး တွဲဆောင်ရွက်မှု) က ပံ့ပိုးကူညီပါသည်။ ဂျော်ဒန်နိုင် ငံရှိပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်အစီ အစဉ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် အလုပ်ရှင်များနှင့် အ ထည်ချုပ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတို့ကို သဘော သဘာဝနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစပျိုးမိတ်ဆက်ပေးခြင်း ဖြင့်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ၊ နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်ရှင် များနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတို့အနေဖြင့် စေ့စပ် ညှိနှိုင်းမှုများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင် ရေးအ တွက် ကူညီရန် အိုင်အယ်(လ်)အိုမှ ကျွမ်းကျင် ပညာ ရှင်များကိုအသုံးပြုလျက်၊ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် စု ပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာသင်တန်းများကို သီး ခြားစီသင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ လတွင် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့်စုပေါင်းသဘောတူညီ ချက်ကိုခေတ်စနစ်နှင့်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ အခ ကြေးငွေနှင့် လုပ်ခလစာကိုနှစ်စဉ်တိုးမြှင့်ရေးနှင့်ဆိုင် သည့်အကြောင်းအရာများအထိချဲ့ထွင်ခဲ့ပါသည်။ ပိုမို သိရှိလိုပါက၊ https://betterwork.org/portfolio/3724/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
 
စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာသင်တန်းများအပါအဝင်၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ILO-GIP ၏ဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့သည့်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၏ ပါဝင်သက်ဆိုင် သူများက ပညာပေးအစီအစဉ်များတွင် အသုံးပြုနိုင် ရန်အတွက် ကတိပြုထားသည့်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၏အ တွေ့အကြုံနှင့်ဆိုင်သည့်ဗွီဒီယိုကို မြန်မာစာတမ်းထိုး ဖြင့်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။