Zloupotreba dečjeg rada na Kosovu: Ispitivanje uzroka i efekata zloupotrebe dečjeg rada

Ovaj izveštaj pruža deskriptivni pregled prisustva, određujućih faktora i efekata zloupotrebe dečjeg rada na osnovu deskriptivne i regresione analize Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS) na Kosovu za period 2019-2020.