Ấn phẩm

2021

 1. Người sử dụng lao động cần biết: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 2. Người sử dụng lao động cần biết: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 3. Người sử dụng lao động cần biết: An toàn vệ sinh lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 4. Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2021

  Ngày 02 tháng 6 năm 2021

  Trong năm 2020, ước tính khoảng 8,8% tổng thời giờ làm việc đã bị mất đi, tương đương với số giờ làm việc trong một năm của 255 triệu lao động toàn thời gian. Báo cáo chỉ ra những ảnh hưởng của đại dịch tới các thị trường lao động trên thế giới.

 5. Bản tin dự án ENHANCE số 9, Tháng 5 năm 2021

  Ngày 31 tháng 5 năm 2021

  Bản tin số 9 của “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)” do USDOL tài trợ, giới thiệu những hoạt động chính của Dự án trong 4 tháng qua.

 6. Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động Quốc tế về Hợp tác thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030

  Ngày 25 tháng 5 năm 2021

 7. Thuật ngữ thân thiện với truyền thông về di cư - Tuyển dụng công bằng và lao động cưỡng bức - Ấn bản Việt Nam

  Ngày 17 tháng 5 năm 2021

  Bản thuật ngữ thân thiện với truyền thông về di cư - Tuyển dụng công bằng và lao động cưỡng bức - Ấn bản Việt Nam là cuốn sổ tay hướng dẫn dành cho nhà báo, nhà nghiên cứu, giảng viên và các cá nhân viết về chủ đề lao động di cư tại Việt Nam, đặc biệt liên quan tới nội dung tuyển dụng người lao động di cư và nạn lao động cưỡng bức.

 8. Tài liệu cho báo chí: Giới thiệu dự án Trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng tại châu Á (Việt Nam)

  Ngày 06 tháng 5 năm 2021

  Tài liệu tóm tắt giới thiệu các cấu phần quan trọng của dự án

 9. Bản tin Quan hệ Lao động số 35 – Quý IV - 2020

  Ngày 05 tháng 5 năm 2021

  Bản tin Quan hệ lao động được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

 10. Tuyển dụng công bằng và việc làm thỏa đáng

  Ngày 23 tháng 4 năm 2021

  Nhân dịp ILO khởi động giai đoạn hai của Sáng kiến Tuyển dụng Công bằng, hãy cùng tìm hiểu xem sáng kiến này giúp cải cách pháp luật và thực tiễn tuyển dụng trên toàn thế giới và cải thiện cuộc sống của người lao động như thế nào.

 11. Tờ rơi tổng quan dự án

  Ngày 30 tháng 3 năm 2021

  Chương trình Việc làm và Đổi mới Xã hội Liên minh Châu Âu (EaSI) hợp tác với ILO để thực hiện dự án can thiệp chung sử dụng chuỗi cung ứng toàn cầu là đầu mối thúc đẩy việc làm thỏa đáng.

 12. Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch

  Ngày 30 tháng 3 năm 2021

 13. Mở rộng bảo hiểm xã hội cho lao động phi chính thức

  Ngày 09 tháng 3 năm 2021

 14. Giới và thị trường lao động ở Việt Nam

  Ngày 04 tháng 3 năm 2021

  Phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm Việt Nam

 15. Các nền tảng lao động số có thể mang lại cạnh tranh công bằng và việc làm thỏa đáng?

  Ngày 25 tháng 2 năm 2021

  Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của các nền tảng lao động số đã mở ra những cơ hội chưa từng có cho người lao động, doanh nghiệp và cả xã hội trên cấp độ toàn cầu, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp bách cần phải có sự điều tiết đồng bộ đối với loại hình công việc và kinh doanh mới này. Infostory dựa trên báo cáo mới của ILO “Triển vọng Việc làm và Xã hội năm 2021: Vai trò của nền tảng lao động số trong công cuộc chuyển đổi thế giới việc làm”

 16. Bộ Luật Lao động 2019: Giải quyết tranh chấp lao động

  Ngày 03 tháng 2 năm 2021

  Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động trong Bộ Luật Lao động 2019.

 17. Bộ Luật Lao động 2019: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

  Ngày 03 tháng 2 năm 2021

  Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến thời giờ làm việc, nghỉ ngơi trong Bộ Luật Lao động 2019.

 18. Bộ Luật Lao động 2019: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

  Ngày 03 tháng 2 năm 2021

  Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong Bộ Luật Lao động 2019.

 19. Bộ Luật Lao động 2019: Hợp đồng lao động

  Ngày 03 tháng 2 năm 2021

  Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến hợp đồng lao động trong Bộ Luật Lao động 2019.

 20. Đưa tin, bài về lao động cưỡng bức và tuyển dụng công bằng: Bộ công cụ của ILO dành cho các nhà báo tại Việt Nam

  Ngày 29 tháng 1 năm 2021

  Bộ công cụ này được xây dựng để giúp các nhà báo tại Việt Nam đưa tin về vấn đề tuyển dụng công bằng và lao động cưỡng bức.