Ấn phẩm

2021

 1. Để Bảo hiểm Xã hội phù hợp với cuộc sống của phụ nữ: Báo cáo tác động giới tại Việt Nam

  Ngày 17 tháng 9 năm 2021

  Báo cáo “Để Bảo hiểm Xã hội phù hợp với cuộc sống của phụ nữ: Báo cáo tác động giới tại Việt Nam” được xây dựng bởi Tổ chức Lao động quốc tế phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng thể về khoảng cách giới trong an sinh xã hội, đặc biệt là lương hưu tại Việt Nam, phát sinh từ bất bình đẳng trong thị trường lao động và các quy định bảo hiểm xã hội chưa tối ưu. Báo cáo đưa ra các khuyến nghị quan trọng để tăng mức độ thỏa đáng và thu hẹp khoảng cách giới trong phạm vi bao phủ và mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

 2. Hiến chương Tổ chức Lao động Quốc tế

  Ngày 08 tháng 9 năm 2021

  Hoạt động của các cơ chế, vụ và ban chức năng khác nhau của Tổ chức Lao động Quốc tế, chức năng của Hội nghị Toàn thể, cũng như việc phê chuẩn và áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế được thực hiện theo quy định của Hiến chương.

 3. Báo cáo An sinh Xã hội Thế giới 2020 – 2022: Hệ thống an sinh xã hội trước ngã ba đường – vì một tương lai tốt đẹp hơn

  Ngày 01 tháng 9 năm 2021

 4. Những điểm nổi bật của Dự án Áp dụng chiến lược đào tạo G20

  Ngày 16 tháng 8 năm 2021

 5. Cẩm nang về các cam kết quốc tế liên quan tới lao động trẻ em - Tập 2

  Ngày 10 tháng 8 năm 2021

 6. Cẩm nang về các cam kết quốc tế liên quan tới lao động trẻ em - Tập 1

  Ngày 10 tháng 8 năm 2021

 7. Mười bài học kinh nghiệm triển khai “3 Tại chỗ” đối với doanh nghiệp sản xuất trong làn sóng dịch COVID 19 thứ tư

  Ngày 05 tháng 8 năm 2021

 8. Khoảng cách giới trong hệ thống bảo hiểm xã hội

  Ngày 05 tháng 8 năm 2021

  Tóm lược chính sách này là tài liệu số 1 trong chuỗi các báo cáo kỹ thuật dựa trên báo cáo Để Bảo hiểm xã hội phù hợp với cuộc sống của phụ nữ: Đánh giá tác động giới tại Việt Nam. Khuyến nghị do nhóm An sinh xã hội của ILO tại Việt Nam thực hiện làm tài liệu đầu vào tham khảo cho quá trình sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tài liệu có sự góp ý của Ban Chính sách – Luật pháp của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 9. Khuyến nghị chính sách: Tăng cường bình đẳng giới trong chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

  Ngày 05 tháng 8 năm 2021

  Khuyến nghị chính sách này là tài liệu số 2 trong chuỗi các báo cáo kỹ thuật dựa trên báo cáo Để Bảo hiểm xã hội phù hợp với cuộc sống của phụ nữ: Đánh giá tác động giới tại Việt Nam. Khuyến nghị do nhóm An sinh xã hội của ILO tại Việt Nam thực hiện làm tài liệu đầu vào tham khảo cho quá trình sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tài liệu có sự góp ý của Ban Chính sách – Luật pháp của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 10. Thúc đẩy bình đẳng giới và việc làm thỏa đáng trong lĩnh vực may mặc tại Châu Á: Báo cáo tóm tắt và các khuyến nghị

  Ngày 03 tháng 8 năm 2021

  Báo cáo chỉ ra tầm quan trọng của vấn đề bình đẳng giới trong ngành dệt may, đồng thời cung cấp cho các đối tác ba bên của ILO và các bên liên quan lộ trình hành động đặt việc làm thỏa đáng và công bằng xã hội làm tâm điểm của mô hình kinh doanh hậu đại dịch. Báo cáo tập trung vào vấn đề bình đẳng giới trong ngành dệt may tại Cambodia, Indonesia, Myanmar và Việt Nam.

 11. Chuẩn bị sẵn sàng cho nghề nghiệp – Đề xuất dành cho học sinh & sinh viên Việt Nam

  Ngày 13 tháng 7 năm 2021

  Năm 2021, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã hợp tác với Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Hướng Nghiệp Sông An và giáo sư Col McCowan thực hiện khảo sát với hơn 1500 học sinh THPT, sinh viên cao đẳng và đại học nhằm đánh giá những mức độ khác nhau trong tư duy về phát triển nghề nghiệp của học sinh và giúp hoàn thiện Thang đo giáo dục hướng nghiệp và phát triển nghề nghiệp cho Việt Nam. Những đề xuất trong ấn phẩm này được trích dẫn từ báo cáo gốc dựa trên kết quả của khảo sát.

 12. Nghiên cứu rà soát các tiêu chuẩn về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam, 2020

  Ngày 06 tháng 7 năm 2021

  Tài liệu nhằm cung cấp thông tin và giúp cho các đối tác tác ba bên của ILO – bao gồm Chính phủ Việt Nam, tổ chức của người sử dụng lao động và tổ chức của người lao động – cũng như các đối tác phát triển khác hiểu rõ về việc áp dụng cũng như thi hành tiêu chuẩn lao động quốc tế trong quá trình các đối tác này xác định những mục tiêu ưu tiên về việc làm thoả đáng.

 13. Quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp

  Ngày 05 tháng 7 năm 2021

 14. Người sử dụng lao động cần biết: Tiền lương

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 15. Người sử dụng lao động cần biết: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 16. Người sử dụng lao động cần biết: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 17. Người sử dụng lao động cần biết: Lao động chưa thành niên

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 18. Người sử dụng lao động cần biết: Kỷ luật lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 19. Người sử dụng lao động cần biết: Hợp đồng lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 20. Người sử dụng lao động cần biết: Giải quyết tranh chấp lao động

  Ngày 13 tháng 6 năm 2021