Ấn phẩm

2007

 1. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC TỐT, ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ AN SINH XÃ HỘI – VIỆC LÀM TRÊN TÀU KHAI THÁC THỦY SẢN C ô n g ư ớ c S ố 188 Khuyến nghị Số 199

  Ngày 01 tháng 12 năm 2007

 2. Mở rộng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm và tiết kiệm ở Việt Nam

  Ngày 01 tháng 5 năm 2007

  Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên một nghiên cứu trước đó về nhu cầu và khả năng cung cấp các dịch vụ tài chính quản lý rủi ro tại Việt Nam, do dự án Tài chính vi mô của ILO/BLĐTBXH thực hiện vào năm 2003. Nghiên cứu này đem đến một cái nhìn mới về các dịch vụ bảo hiểm và tiết kiệm dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phân tích những thách thức và hạn chế cản trở các hộ thu nhập thấp sử dụng những dịch vụ này.

 3. Một số giải pháp phòng ngừa đình công tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

  Ngày 01 tháng 1 năm 2007

  Tài liệu này nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến đình công tự phát gần đây tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp cụ thể có thể áp dụng ngay tại nơi làm việc để có thể giảm thiểu những nguy cơ liên quan đến các vấn đề lao động của doanh nghiệp.

2006

 1. Cẩm nang tìm việc làm cho lao động trẻ

  Ngày 01 tháng 1 năm 2006

  Cẩm nang tìm việc làm cho lao động trẻ nhằm cung cấp cho người lao động một số kiến thức và kỹ năng tìm kiếm việc làm phù hợp.

2004

 1. Hướng tới cơ hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật thông qua hệ thống pháp luật

  Ngày 01 tháng 1 năm 2004

  Hướng dẫn này thể hiện quan điểm nhìn nhận vấn đề về người khuyết tật như một vấn đề về quyền.

2003

 1. Đào tạo và việc làm cho người tàn tật: Việt Nam 2002

  Ngày 01 tháng 12 năm 2003

  Nghiên cứu Quốc gia của AbilityAsia

 2. Bộ quy tắc thực hành của ILO đối với HIV/AIDS và thế giới lao động

  Ngày 01 tháng 6 năm 2003

  Bộ quy tắc này là sản phẩm của sự phối hợp giữa ILO với ba đối tác hợp thành tổ chức, cũng như sự hợp tác của các đối tác quốc tế của tổ chức. ILO đã đưa ra những hướng dẫn thực hành vô giá cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức của người sử dụng lao động và lao động, các đối tác xã hội khác, giúp họ đề ra và thực hiện các chính sách phù hợp đối với nơi làm việc, các chương trình phòng ngừa, chăm sóc, và xác lập các chiến lược hướng tới người lao động trong khu vực không chính thức. Đây là sự đóng góp quan trọng của ILO cho nỗ lực toàn cầu chống HIV/AIDS.

 3. Equality, labour and social protection for women and men in the formal and informal economy in Viet Nam: issues for advocacy and policy development (In Vietnamese)

  Ngày 01 tháng 1 năm 2003

  A study that highlights the employment and working conditions of women workers in different types of enterprises and in the informal economy and assesses the main needs and priorities for social security and assistance of women workers in Vietnam.

 4. Tác động của chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp (SYB) đối với nữ doanh nhân ở Việt Nam

  Ngày 01 tháng 1 năm 2003

  Điều tra nhằm đánh giá tác động của Chương trình đào tạo nữ doanh nhân ở khu vực nông thôn.