Ấn phẩm

2024

 1. Thu thập và sử dụng số liệu thống kê thanh tra Lao động - Hướng dẫn ngắn

  Ngày 17 tháng 4 năm 2024

  Hướng dẫn ngắn này nhằm giới thiệu cho các Chính phủ, đặc biệt là Bộ Lao động và cơ quan thanh tra lao động, tầm quan trọng của số liệu thống kê thanh tra lao động và những lợi ích mà nó mang lại.

 2. Tờ rơi: Hiểu biết về quyền của người lao động trên tàu cá

  Ngày 02 tháng 2 năm 2024

  Tờ rơi cung cấp thông tin về quyền của người lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc cho ngư dân và chủ tàu đánh cá.

 3. Tờ rơi - Bạn mong muốn được an toàn và khỏe mạnh khi làm việc trên tàu cá?

  Ngày 02 tháng 2 năm 2024

  Tờ rơi cung cấp thông tin về quyền của người lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc cho ngư dân và chủ tàu đánh cá.

 4. Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2024

  Ngày 10 tháng 1 năm 2024

  Thị trường lao động đã cho thấy khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên mặc dù điều kiện kinh tế đang xấu đi. Tuy vậy, quá trình phục hồi sau đại dịch vẫn không đồng đều do những lỗ hổng mới và nhiều cuộc khủng hoảng đang làm xói mòn triển vọng đạt được công bằng xã hội lớn hơn.

 5. Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2024 - Bản tóm tắt

  Ngày 10 tháng 1 năm 2024

  Thị trường lao động đã cho thấy khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên mặc dù điều kiện kinh tế đang xấu đi. Tuy vậy, quá trình phục hồi sau đại dịch vẫn không đồng đều do những lỗ hổng mới và nhiều cuộc khủng hoảng đang làm xói mòn triển vọng đạt được công bằng xã hội lớn hơn.

2023

 1. Lương tối thiểu thay đổi ra sao trong khủng hoảng COVID-19 và lạm phát: Tổng quan về khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

  Ngày 18 tháng 12 năm 2023

  Bản tổng thuật chính sách này trình bày phân tích toàn diện về mức lương tối thiểu danh nghĩa và thực tế ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2015 đến năm 2022, có xem xét tác động của lạm phát đến sức mua của người lao động.

 2. Hướng dẫn các nguyên tắc chung của thanh tra lao động

  Ngày 31 tháng 10 năm 2023

 3. Sổ tay hỏi - đáp về sử dụng lao động chưa thành niên

  Ngày 20 tháng 10 năm 2023

  Sổ tay hỏi đáp về sử dụng lao động chưa thành niên được biên soạn trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực quốc gia nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam (ENHANCE) với Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

 4. Lý thuyết thay đổi về chuyển đổi từ kinh tế phi chính thức sang kinh tế chính thức ở Việt Nam

  Ngày 22 tháng 9 năm 2023

  Lý thuyết thay đổi này tạo ra một khung khổ có thể giúp Việt Nam đẩy nhanh tiến bộ hướng tới tầm nhìn về một xã hội công bằng và hài hòa cũng như một nền kinh tế bền vững, bao trùm toàn diện.

 5. Rút bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam: Xu hướng, thách thức và khuyến nghị

  Ngày 31 tháng 8 năm 2023

  Báo cáo tóm tắt về rút bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam được thực hiện bởi Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Thế giới (WB).

 6. Hệ thống hưu trí đa tầng ở Việt Nam: Đặc điểm và các phương án thiết kế

  Ngày 31 tháng 8 năm 2023

  Báo cáo đưa ra các phương án lựa chọn và cân nhắc quan trọng cho việc kết hợp lương hưu có đóng góp và không đóng góp vào một hệ thống đa tầng nhất quán ở Việt Nam.

 7. Mở rộng kinh tế thông qua Đầu tư Xã hội ở Việt Nam (Bản tóm tắt chính )

  Ngày 23 tháng 8 năm 2023

  Bản tóm tắt tập trung nhấn mạnh vai trò then chốt của các chính sách xã hội trong việc tạo ra tăng trưởng và phát triển kinh tế bao trùm, bền vững và đáp ứng các cú sốc.

 8. Phát triển kinh tế thông qua Đầu tư Xã hội ở Việt Nam (Báo cáo)

  Ngày 23 tháng 8 năm 2023

  Báo cáo tập trung nhấn mạnh vai trò then chốt của các chính sách xã hội trong việc tạo ra tăng trưởng và phát triển kinh tế bao trùm, bền vững và đáp ứng các cú sốc.

 9. Đổi mới động lực tăng trưởng năng suất ở Việt Nam

  Ngày 31 tháng 5 năm 2023

  Vai trò của các thể chế và chính sách thị trường lao động

 10. Đánh giá về thiết lập tiền lương thông qua thương lượng tập thể

  Ngày 30 tháng 5 năm 2023

  Báo cáo Đánh giá về thiết lập tiền lương thông qua thương lượng tập thể này cung cấp thông tin chuyên sâu về thành phần tiền lương trong các thỏa ước tập thể, cũng như các yếu tố tác động đến quá trình thương lượng tiền lương trong khu vực tư nhân.

 11. Tương lai Việc làm Ngành Dệt May: Dự báo và Phát triển Kĩ năng tại Việt Nam để Thúc đẩy Việc làm Thỏa đáng và Nâng cao Năng suất Ngành

  Ngày 30 tháng 4 năm 2023

 12. Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam giai đoạn 2022-2026: Tương lai việc làm do chúng ta tạo ra

  Ngày 28 tháng 3 năm 2023

  Đây là Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam lần thứ tư giữa ba bên bao gồm các cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao để giải quyết các thách thức trong việc đảm bảo đem lại cơ hội làm việc có hiệu quả và thu nhập công bằng cho tất cả phụ nữ và nam giới ở Việt Nam; đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và bảo trợ xã hội cho gia đình; viễn cảnh tốt đẹp hơn về phát triển cá nhân và hội nhập xã hội; sự tự do thể hiện mối quan tâm, tổ chức và tham gia của người dân vào những vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

 13. Chuỗi cung ứng điện tử Việt Nam: Thách thức và Cơ hội đối với Việc làm thỏa đáng

  Ngày 10 tháng 3 năm 2023

  Báo cáo đánh giá ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam - ngành xuất khẩu lớn nhất và là một trong những ngành sử dụng lao động lớn nhất tại Việt Nam, với mục tiêu tìm hiểu các cơ hội và thách thức để thúc đẩy việc làm bền vững trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

 14. Thực hiện quá trình chuyển đổi công bằng thông qua việc nâng cao năng lực của các Tổ chức Công đoàn trong Ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm

  Ngày 09 tháng 3 năm 2023

  Dự án nhằm nâng cao kiến thức về kỹ thuật, năng lực quản lý và ảnh hưởng về mặt chính sách của các tổ chức công đoàn tại Malaysia và Việt Nam.

 15. Khoảng trống về số liệu trong thống kê lao động di cư quốc tế ở Việt Nam

  Ngày 01 tháng 1 năm 2023

  Báo cáo này cung cấp một bức tranh về thực trạng dữ liệu thống kê lao động di cư quốc tế tại Việt Nam. Báo cáo sử dụng Cơ sở dữ liệu thống kê lao động di cư