Bảo hiểm xã hội

Rút bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam: Xu hướng, thách thức và khuyến nghị

Báo cáo tóm tắt về rút bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam được thực hiện bởi Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Thế giới (WB).