Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch

Chuỗi cung ứng điện tử Việt Nam: Thách thức và Cơ hội đối với Việc làm thỏa đáng

Báo cáo đánh giá ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam - ngành xuất khẩu lớn nhất và là một trong những ngành sử dụng lao động lớn nhất tại Việt Nam, với mục tiêu tìm hiểu các cơ hội và thách thức để thúc đẩy việc làm bền vững trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã trở thành một trong những nước sản xuất hàng điện tử hàng đầu trên thế giới. Sự hội nhập mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu đã mở ra những cơ hội lớn cho ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra những kỳ vọng mới đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng, người sử dụng lao động và người lao động. Báo cáo tìm hiểu và đánh giá các khía cạnh lao động trong ngành công nghiệp điện tử Việt Nam - lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất và là một trong những ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất Việt Nam, nhằm tìm hiểu và nắm bắt rõ hơn các cơ hội và thách thức đối với việc làm thỏa đáng trong giai đoạn phục hồi hậu COVID-19.