Những điều cần biết về lao động trẻ em

Cuốn “Những điều cần biết về Lao động Trẻ em” được xây dựng nhằm cung cấp cho các bậc cha mẹ, các cơ sở hộ gia đình kinh doanh, sản xuất những kiến thức cơ bản về vấn đề lao động trẻ em cũng như cách nhận biết và ứng phó khi phát hiện trường hợp lao động trẻ em.