Ấn phẩm

Thỏa ước Lao động Tập thể Nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ tại Bình Dương

Ấn phẩm giới thiệu về Thỏa ước Lao động Tập thể Nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ tại Bình Dương và các tiêu chuẩn của ILO cũng như ý nghĩa của Thương lượng tập thể.

Ngành chế biến gỗ tại Bình Dương đối mặt với sự chuyển dịch lao động sang các tỉnh miền Tây Nam Bộ do sự hình thành các khu công nghiệp trên các địa bàn này. Đây là một trong những nguyên nhân mất cân bằng lao động trong DN. Thúc đẩy đối thoại và thương lượng tập thể là nội dung quan trọng nhằm bảo đảm mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của DN và đảm bảo quyền lợi cho gười lao động (NLĐ). Với mong muốn như trên, thí điểm đối thoại nhóm DN ngành chế biến gỗ trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được bắt đầu từ đầu năm 2018.

Ngày 20/6/2019, Hiệp hội Chế biến gỗ (BIFA) cùng với LĐLĐ tỉnh Bình Dương (LĐLĐ) đã tổ chức Tọa đàm về Quan hệ lao động đồng thời Ký Thỏa ước LĐTT Nhóm DN cho 16 DN chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.