Quy tắc ứng xử của người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

Quy tắc ứng xử của Người lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em này được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa dự án ENHANCE/ILO và Văn phòng Giới sử dụng lao động - VCCI. Quy tắc ứng xử này là tuyên bố của Giới sử dụng lao động, khuyến khích những người sử dụng lao động trong 04 lĩnh vực ngành nghề (Da giầy và May mặc; Chế biến thủy hải sản; Chế tác đá - gỗ và Thủ công mỹ nghệ: mây tre đan, chiếu cói, thêu ren).