Giới thiệu về các công việc nguy hiểm, độc hại, cấm sử dụng trẻ em theo pháp luật.

Hiện tại có rất nhiều hỗ trợ hướng đến mục tiêu quốc tế đã được thống nhất về chấm dứt lao động trẻ em mà gần đây được tái khẳng định trong Mục tiêu Phát triển Bền vững(SDG) 8.7. Lao động trẻ em là các công việc có hại hoặc gây hậu quả tiêu cực đối với sự phát triển và an sinh củatrẻ. Một trong những hình thức lao động trẻ em là “các công việc nguy hiểm, độc hại” - một trong những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất nghiêm cấm sử dụng trẻ em.