Dự án ENHANCE, Bản tin số 2, tháng 9/2017

Bản tin số 2 của dự án ENHANCE sẽ cung cấp thông tin cập nhật về sự kiện và hoạt động nổi bật

· Kế hoạch hành động cấp tỉnh
· Điều tra đầu vào dự án
· Chiến dịch Ngày Thế giới Phòng chống Lao động Trẻ em (WDACL) 2017
· Nỗ lực của ILO cho Liên minh 8.7
· Hội thảo tập huấn và chia sẻ kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em cho đối tác từ Indonesia, Myamar, Philipin và Việt Nam