Việc làm thỏa đáng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch – Dự án liên quan đến ngành điện tử ở Việt Nam

Thông tin chung về dự án

Liên minh Châu Âu (EU) hợp tác với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cùng thực hiện dự án “Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch” để thúc đẩy việc làm thỏa đáng trong năm chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm phục hồi một cách bền bỉ, bền vững và chính đáng sau cuộc khủng hoảng COVID-19. Ngành điện tử ở Việt Nam là một trong năm chuỗi cung ứng được lựa chọn.

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hàng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) lớn nhất sang Liên minh Châu Âu, điện tử cũng là ngành xuất khẩu lớn nhất cả nước. Với hệ thống quan hệ lao động mới và Bộ luật Lao động được sửa đổi gần đây, Việt Nam đang thực hiện các bước đi quan trọng để đạt được mục tiêu việc làm thỏa đáng.

Bằng cách giải quyết tình trạng thiếu hụt việc làm thỏa đáng và đầu tư vào môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp bền vững, Việt Nam có cơ hội đặc biệt để tạo ra ngày càng nhiều việc làm tốt hơn, tăng năng suất và kỹ năng cũng như hỗ trợ tăng trưởng trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Mục tiêu của dự án

  • Thúc đẩy việc làm thỏa đáng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, coi đây là then chốt cho sự phục hồi kinh tế và xã hội sau cuộc khủng hoảng COVID-19 - phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch;
  • Khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan và thúc đẩy đối thoại xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm duy trì ưu tiên hàng đầu cho việc làm thỏa đáng và tìm hiểu các khả năng cho một thời kỳ “bình thường mới” trong và sau đại dịch COVID-19 - sự cam kết của các bên liên quan;
  • Để hỗ trợ các hành động của chính phủ, người sử dụng lao động, người lao động và của các bên liên quan để việc làm thỏa đáng trở thành khuôn khổ xác định của thời kỳ hậu COVID - hành động của các bên liên quan.

Thông tin liên hệ:

Bà Vũ Kim Huế
Cán bộ Dự án Quốc gia
Email: kimhue@ilo.org
 

Xem thông tin về dự án toàn cầu “Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch” tại đây.