Hoạt động ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em

Các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em (WDACL)

Trong khuôn khổ dự án, hàng năm ILO sẽ phối hợp với Bộ LĐTBXH và các cơ quan liên quan tổ chức ngày Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em (WDACL). Chủ đề và khẩu hiệu của ngày Phòng chống lao động thế giới 12 tháng sáu năm 2017 là “ Trong các cuộc xung đột và thiên tai, bảo vệ trẻ em khỏi lao động trẻ em.”  Ngày Phòng chống lao động thế giới là một cơ hội lớn để nâng cao nhận thức và truyền thông trên báo chí về các vấn đề lao động trẻ em, kêu gọi các hoạt động giảm thiểu tác động của xung đột và thảm họa đến cuộc sống của trẻ. Đây cũng là một bước tiến để thúc đẩy việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững 8.7 ở Việt Nam.

 

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, với đường biển dài hơn 3000 km, thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai khốc liệt như bão, lũ lụt, hạn hán, lốc, xoáy, sạt lở đất…gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản. Thêm vào đó, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động nhất của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang làm thiên tai ở Việt Nam có chiều hướng ngày càng phức tạp, gia tăng nhiều hơn kèm theo những đột biến khó lường.

Với Ngày thế giới phòng chống Lao động trẻ em, ILO cùng với Bộ LĐTBXH, UNICEF và các tổ chức liên quan sẽ tiến hành các hoạt động tập trung vào chủ đề Bảo vệ trẻ khỏi Lao động trẻ em trong thiên tai.

Mục tiêu chính của chiến dịch này là để nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn nạn Lao động trẻ em, đặc biệt là trong hoàn cảnh chịu tác động của thảm họa tự nhiên.

 

Các hoạt động dự kiến

1.      Tổ chức một hội thảo vận động chính sách với sự tham gia của nhiều cơ quan khác nhau để bàn về tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu tới việc bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng vào lao động trẻ em.

2.      Xây dựng một clip hình và một clip tiếng để nâng cao nhận thức về vấn nạn lao động trẻ em và phát sóng trên các kênh truyền hình quốc gia, địa phương và truyền thông xã hội bao gồm youtube trong suốt tuần lễ chiến dịch Ngày thế giới phòng chống Lao động trẻ em.

3.      Xây dựng một phim tài liệu về tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu tới lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em và kêu gọi hành động phòng ngừa. Phim tài liệu sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia và các tính, cũng như các kênh truyền thông xã hội.