Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE)

Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE) là chương trình tư vấn và đào tạo với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Đối tác: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Hồ Chí Minh, các hiệp hội ngành và cơ quan nhà nước tại địa phương

Mục tiêu:
SCORE nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Địa bàn dự án:
Tại Việt Nam, SCORE hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chế biến gỗ tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bình Định

Các hoạt động chính

Nội dung dự án bao gồm 5 chuyên đề có tính liên kết chặt chẽ

Quá trình và phương pháp triển khaiKết quả đầu ra

  • Các hiệp hội và tổ chức đào tạo có năng lực quảng bá và cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo SCORE cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cơ sở bền vững về tài chính.
  • Các đơn vị cung cấp dịch vụ có thể thực hiện SCORE một cách hiệu quả
  • Tăng cường nhận thức về trách nhiệm doanh nghiệp đối với môi trường làm việc của người lao động ở tầm địa phương, quốc gia và quốc tế.

Thông tin liên hệ: 

Ông Phùng Đức Hoàng
Điều phối viên dự án
ĐT: +848 3932 5284
Email: duchoang@ilo.org

Đăng ký nhận bản tin từ SCORE Việt Nam tại đây