Du lịch bền vững và có trách nhiệm tại miền Trung Việt Nam

Bức tranh tổng quan

Thực hiện: ILO và UNESCO
Đối tác: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế
Địa bàn: Tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế

Mục tiêu dự án

Trong suốt thập kỷ qua, Quảng Nam và Huế đều là những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao về du lịch. Tuy nhiên, một khoảng cách không nhỏ vẫn tồn tại giữa các điểm du lịch nằm trong các vùng lõi các khu Di sản Thế giới và Các khu vực kém phát triển hơn như nông thôn hay miền núi.
Dự án này được xây dựng trên cơ sở những nỗ lực trước đây của Liên Hợp Quốc tại Quảng Nam, tiếp tục mở rộng sự hỗ trợ sang Thừa Thiên - Huế, ưu tiên hướng tới các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa trên địa bàn hai tỉnh. Dự án cũng góp phần cải thiện nguồn sinh kế cho các cộng đồng địa phương đồng thời đảm bảo rằng các nguồn lực về văn hóa và môi trường được sử dung một cách bền vững.
Dự án sẽ góp phần đáng kể giải quyết các vấn đề phát triển thông qua các mục tiêu sau:
 • Thu hẹp khoảng cách phát triển du lịch giữa các khu vực ven biển và khu vực đất liền/ vùng sâu vùng xa;
 • Xóa đói giảm nghèo bằng cách tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện các nguồn sinh kế cho người dân địa phương, đặc biêt là nhóm lao động dễ bị tổn thương;
 • Đẩy mạnh sản phẩm du lịch xanh và thân thiện với môi trường;
 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch;
 • Tăng cường vai trò của văn hóa và di sản trong phát triển biền vững; và
 • Thúc đẩy bình đẳng giới.

Kết quả đầu ra

 • Nâng cao kỹ năng, hỗ trợ việc làm cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành du lịch nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt hướng tới các nhóm lao động dễ bị tổn thương bao gồm phụ nữ địa phương;
 • Tăng doanh thu bán sản phẩm thủ công cho nghệ nhân địa phương, đặc biệt là các nhóm phụ nữ;
 • Ngành dịch vụ khách sạn và lữ hành phát triển hướng tới giảm nghèo, đẩy mạnh du lịch sâu trong đất liền và nông thôn;
 • Bảo tồn và phát huy các nguồn lực văn hóa cho thị trường du lịch; và
 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch bền vững.

Thông tin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Huyền
Điều phối viên Chương trình Quốc gia
Dự án Du lịch bền vững
Email: huyen@ilo.org
Tel: +84 4 3734 0902 Ext. 401
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội