Sự kiện

Tháng Ba 2018

 1. Hội thảo hoạch định kế hoạch hoạt động cho Câu lạc bộ Nhân sự và Đối thoại về các vấn đề bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng

  2018/03/20

  Mục tiêu của hội thảo này là nhằm hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ Nhận sự trong ngành du lịch tại Đà Nẵng, cũng như thúc đẩy đối thoại về các vấn đề bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng.

 2. Hoạch định kế hoạch hoạt động cho Câu lạc bộ Nhân sự và Đối thoại về các vấn đề bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng

  2018/03/20

  Mục tiêu của hội thảo này là nhằm hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ Nhận sự trong ngành du lịch tại Đà Nẵng, cũng như thúc đẩy đối thoại về các vấn đề bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng.

 3. Buổi làm việc giữa chuyên gia lao động trẻ em của ILO, Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trẻ em Việt Nam

  2018/03/20 - 2018/03/24

  Hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến 24/3 với mục đích hỗ trợ sửa đổi Bộ luật Lao động và chuẩn bị cho Khảo sát Quốc gia về Lao động trẻ em năm 2018

Tháng Hai 2018

 1. Hội thảo tham vấn quốc gia đánh giá dự án giữa kỳ

  2018/02/02

  Một hội thảo tham vấn cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 2 tháng hai năm 2018 để chia sẻ các phát hiện chính với ILO và các bên liên quan vào cuối chuyến thực địa đánh giá giữa kỳ.

Tháng Một 2018

 1. Hội thảo tham vấn cấp tiểu vùng xây dựng Kế hoạch hành động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho lao động trẻ

  2018/01/23 - 2018/01/25

  Hội thảo là cơ hội nhằm tăng cường cam kết của các bên liên quan ở các nước tham gia đối với việc thực hiện Kế hoạch Hành động.

 2. Đánh giá giữa kỳ dự án ENHANCE

  2018/01/01 - 2018/03/31

  Đánh giá giữa kỳ được triển khai trong giai đoạn từ tháng mười hai 2017 đến tháng ba 2018 và sẽ hỗ trợ định hướng cho nhóm dự án ENHANCE trong việc lập kế hoạch thực hiện dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Tháng Mười Hai 2017

 1. Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn Đà Nẵng, ngày 13-16 tháng 12 năm 2017

  2017/12/13 - 2017/12/16

  Khoá tập huấn sẽ cung cấp cho các cán bộ là đại diện công đoàn về quy định của luật pháp về An toàn vệ sinh lao động và các hướng dẫn có liên quan cũng như vai trò và hoạt động của Ban An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Thêm vào đó, khoá học cũng trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về đánh giá và quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng.

 2. Đối thoại Quốc gia về Vệ sinh an toàn lao động lần thứ nhất của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Quốc gia

  2017/12/06

  Cuộc đối thoại là một diễn đàn mở để các bên có liên quan bao gồm các đơn vị quản lý nhà nước, đại diện người lao động và sử dụng lao động đóng góp và trao đổi ý kiến trong việc thực thi và hoàn thiện pháp luật về An toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, Đối thoại sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các bên tham gia và nâng cao hiểu biết về pháp luật ATVSLĐ.

 3. Triển khai Hệ thống theo dõi và báo cáo đối tượng hưởng lợi trực tiếp (DBMR) dự án ENHANCE

  2017/12/01 - 2018/06/30

  Cùng với chuyên gia tư vấn và với sự tham gia của PMU, các cơ quan chủ chốt cấp tỉnh và các đối tác liên quan, dự án ILO-ENHANCE đã xây dựng Kế hoạch đánh giá và giám sát toàn diện (CMEP) bao gồm cách tiếp cận chung và mô tả cách thức hoạt động và xây dựng hệ thống theo dõi và báo cáo đối tượng hưởng lợi trực tiếp (DBMR). Hệ thống này sẽ giúp dự án xác định trẻ em hưởng lợi, hướng các em đến các dịch vụ hỗ trợ và theo dõi tiến trình từ khi tiến hành điều tra cơ sở cho tới lúc kết thúc dự án.

Tháng Mười Một 2017

 1. Hội thảo Công bố Báo cáo An sinh Xã hội toàn cầu ở Việt Nam

  2017/11/30

  Báo cáo này cung cấp tổng quan về các xu hướng toàn cầu gần đây của hệ thống an sinh xã hội, bao gồm các sàn an sinh xã hội và báo cáo phân tích nhiều thông tin đa dạng ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia về diện bao phủ an sinh xã hội, các chế độ an sinh xã hội và chi tiêu công cho an sinh xã hội.

 2. Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động cho nông dân trồng và chế biến chè Phú Thọ, tháng 11-12 năm 2017

  2017/11/29 - 2017/11/30

  Khoá học được thiết kế với mục đích hỗ trợ người lao động, đặc biệt là lao động trẻ trong ngành Trồng và chế biến chè ở 3 xã Sơn Hùng, Hương Lung và Đồng Lương tỉnh Phú Thọ trong việc nhận diện các mối nguy hiểm trong quá trình sản xuất và từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

 3. Hội thảo Đối thoại chính sách cấp cao về Cải cách Bảo hiểm Xã hội ở Việt Nam

  2017/11/29

  Tiếp tục các kết quả đạt được từ hội thảo đối thoại lần thứ 1 vào tháng 3 năm 2017, hội thảo lần thứ 2 sẽ được tổ chức nhằm thảo luận về những phương án mở rộng an sinh xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội vào ngày 29/11/2017.

 4. Diễn đàn Quan hệ Lao động Việt Nam 2017

  2017/11/22

  Diễn đàn Quan hệ Lao động Việt Nam năm 2017 do Chính Phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng LĐLĐVN, và ILO phối hợp tổ chức, tạo cơ hội cho các đối tác ba bên và các bên liên quan đánh giá tình hình và thách thức, nhìn lại những tiến bộ đã đạt được trong năm qua và cùng nhau xác định bước tiến tiếp theo.

 5. Chuyến tham quan nghiên cứu tới Philippines

  2017/11/21 - 2017/11/24

  Trong khuôn khổ của dự án ILO ENHANCE, với sự hợp tác chặt chẽ với Văn phòng ILO tại Philippines, dự án sẽ tổ chức chuyến tham quan nghiên cứu tại Philippines từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017.

 6. Hội thảo Giới thiệu Dự án Áp dụng Chiến lược Đào tạo của G20 (Pha 2) và Thành lập Ban Điều phối Dự án

  2017/11/21

  Ngày 21/11/2017, Dự án G20 phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức Hội thảo này nhằm giới thiệu Pha 2 của Dự án, và trao đổi về việc thành lập Ban Điều phối Dự án

 7. Hội Thảo Tham Vấn Về Hợp Đồng Tiêu Chuẩn Đối Với Lao Động Giúp Việc Gia Đình Tại Việt Nam

  2017/11/10

  Hội thảo cũng sẽ hướng tới việc xác nhận nội dung bản hợp đồng dự thảo và đề xuất những bước tiếp theo trong nỗ lực đảm bảo việc làm nhân văn đối với lao động giúp việc gia đình.

 8. Hội thảo khu vực lần thứ Tám về Quan hệ lao động trong khu vực ASEAN

  2017/11/08 - 2017/11/09

  Sự kiện có chủ đề chính là "Thúc đẩy hợp tác quan hệ lao động lành mạnh thông qua đối thoại xã hội và những liên quan đến thay đổi hình thức làm việc đối với quan hệ lao động trong khu vực ASEAN"

Tháng Mười 2017

 1. Nâng cao năng suất – Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

  2017/10/27

  Từ 2011, 91% doanh nghiệp tham gia chương trình SCORE tiết kiệm được chi phí sản xuất, 61% doanh nghiệp áp dụng được phương pháp cải thiện giao tiếp tại nơi làm việc, giảm 29% lỗi trên dây chuyền sản xuất, giảm 42 % tỉ lệ thôi việc của nhân viên.

 2. Lễ ra mắt Liên minh các Doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội trong ngành điện tử ở Việt Nam

  2017/10/20

  Liên minh các Doanh nghiệp là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao Động Quốc Tế (ILO) thuộc khuôn khổ hợp tác hiện tại của Dự án Tuyên bố MNE của ILO, nhằm thúc đẩy các hoạt động lao động có trách nhiệm với xã hội.

 3. Cuộc họp kỹ thuật Tăng cường tuân thủ chiến lược thông qua thanh tra lao động và Xây dựng hệ thống quản lý thông tin.

  2017/10/19

  Cuộc họp lập kế hoạch hoạt động và đồng thuận với thanh tra lao động cấp trung ương và địa phương, và tìm hiểu tính khả thi của việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin cho thanh tra lao động.