Sự kiện

Tháng Ba 2019

 1. Đối thoại chính sách với sự tham gia của các đối tác liên quan thảo luận về các cam kết quốc tế liên quan đến lao động trẻ em

  2019/03/13

  Vào ngày 13 tháng 3 năm 2019, một cuộc đối thoại chính sách về các cam kết quốc tế liên quan đến lao động trẻ em đã được tổ chức tại Hà Nội.

 2. Đối thoại chính sách quanh các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan tới lao động trẻ em trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  2019/03/08

  Miêu tiêu của hội thảo là nâng cao nhận thức về cam kết và nghĩa vụ quốc tế cần tuần thủ đối với vấn đề lao động trẻ em trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Tháng Hai 2019

 1. Công bố báo cáo độc lập về kết quả thi hành luật 72

  2019/02/20

  Hội thảo sẽ được tổ chức tại Hà Nội nhằm đánh giá những thành tích đạt được của Luật 72 trong hoàn thành các mục tiêu chính sách của chính phủ.

Tháng Một 2019

 1. Hội thảo tham vấn về khung pháp lý liên quan đến trẻ em và người chưa thành niên, bao gồm lao động trẻ em tại Việt Nam

  2019/01/15 - 2019/01/16

  Hội thảo 2 ngày sẽ được tổ chức với sự tham gia của các nhà quản lý và cán bộ của Bộ ngành liên quan để góp ý cho báo cáo về phân tích và đánh giá pháp luật, cũng như đóng góp cho việc chỉnh sửa Luật Lao động.

 2. Đào tạo thí điểm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành da giầy với LEFASO

  2019/01/15

Tháng Mười Hai 2018

 1. Hội thảo chuẩn bị cho hoạt động lồng ghép an toàn sức khỏe nghề nghiệp vào chương trình học nghề

  2018/12/27

 2. Hội thảo các mô hình công đoàn hiệu quả khu công nghiệp hướng tới tăng cường chức năng đại diện trong bối cảnh mới

  2018/12/20 - 2018/12/21

Tháng Mười Một 2018

 1. Tập huấn giảng viên nguồn cho thanh tra lao động

  2018/11/27 - 2018/11/30

  Khóa tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thanh tra lao động sẽ tổ chức từ ngày 27/11/2018 đến 30/11/2018

Tháng Mười 2018

 1. Hội thảo thẩm định bộ tài liệu tập huấn cho thanh tra lao động.

  2018/10/29 - 2018/10/30

  Hội thảo nhằm rà soát và điều chỉnh bộ tài liệu dự kiến được tổ chức vào ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2018 tại Hà Nội.

 2. Hội thảo tham vấn về hiểu biết và kỹ năng của trang trại chăn nuôi lợn miền Bắc Việt Nam

  2018/10/24

  Hội thảo được tổ chức trong khung khổ dự án Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Liên Bang Nga (Giai đoạn 2) với sự hỗ trợ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhằm mục đích chia sẻ, đánh giá báo cáo kết quả và xây dựng dự thảo kế hoạch.

 3. Hội thảo nâng cao nhận thức về các công ước chính của ILO và cam kết lao động trong các FTA

  2018/10/23

  Sự kiện được đồng tổ chức bới ILO và Tổng Liên đoàn Lao động với mục đích tăng cường nhận thức cho cán bộ công đoàn đặc biệt là cho chủ tịch công đoàn mới tại các khu công nghiệm về các công ước lao động chính của ILO.

 4. Tập huấn Giảng viên về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lồng ghép trong các chương trình dạy nghề

  2018/10/19 - 2018/10/23

  Khóa tập huấn nhằm trang bị cho giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp kiến thức và hiểu biết về các mối nguy và rủi ro ATVSLĐ cũng như các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động, đặc biệt cho lao động trẻ tại nơi làm việc. Khóa tập huấn sử dụng tài liệu tập huấn về ATVSLĐ lồng ghép trong chương trình dạy nghề mới được biên soạn.

Tháng Chín 2018

 1. Hội nghị Thanh tra Lao động Châu Á lần thứ 7: Chiến lược thanh tra lao động đối với việc làm bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu

  2018/09/27 - 2018/09/28

  Hội nghị thanh tra lao động ASEAN lần thứ 7 (ALIC) được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế và Ban thư ký ASEAN tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến bàn về "Chiến lược thanh tra lao động đối với việc làm bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu".

 2. Tập huấn về báo cáo các tiêu chuẩn lao động cho các cơ quan liên quan tại việt nam

  2018/09/18 - 2018/09/21

  Từ ngày 18 đến 21 tháng chín năm 2018, Ms Yoshie Noguchi, Chuyên gia pháp lý cao cấp, Fundemental ILO Geneva và Ms Giselle Milton, Quản lý Hoạt đông, ILO ICT Turin đã hoàn thành khóa tập huấn nâng cao năng lực cho các tham dự viên để triển khai các hoạt động phòng chống lao động trẻ em, đồng thời cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho họ để xây dựng báo cáo của Việt Nam về việc thực hiện Công ước C138 và C182.

 3. Cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 11

  2018/09/10

  Hội thảo nhằm đánh giá lại tiến độ trong việc thực hiện các khuyến nghị của các Diễn đàn lao động di cư ASEAN (AFML) và lấy ý kiến đóng góp cho AFML lần thứ 11, sẽ diễn ra vào ngày 10/9 tại Hà Nội.

 4. Tập huấn TOT về bộ tài liệu “Tìm hiểu về lao động trẻ em”

  2018/09/10 - 2018/09/14

  Để có một đội ngũ tập huấn viên/giảng viên chủ chốt có chất lượng về kiến thức và kỹ năng, giúp cho việc thực hiện các khóa tập huấn trong khuôn khổ dự án, đồng thời là nguồn giảng viên tập huấn về lao động trẻ em, một khóa tập huấn giảng viên chủ chốt (TOT) sẽ được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia, và phối hợp thực hiện với Cục Trẻ em.

Tháng Tám 2018

 1. Hội thảo nâng cao nhận thức về lao động trẻ em

  2018/08/22

  Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) phối hợp với ILO để tổ chức hội thảo để vận động và nâng cao nhận thức về vấn đề lao động trẻ em đặc biêt trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn với các doanh nghiệp thủy sản tham gia triển lãm VIETFISH.

 2. Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Đề án cải cách bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

  2018/08/14 - 2018/08/16

  Chương trình tập huấn được tổ chức với mục đích trang bị kiến thức kỹ thuật và kỹ năng thực hành cho các bên, nhằm phục vụ trực tiếp cho công việc hàng ngày của họ trong quá trình thực hiện Đề án cải cách bảo hiểm xã hội (ĐACCBHXH).

 3. Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế thanh niên: Cuộc hẹn

  2018/08/10

  Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức với Nhóm Hành động chung của Liên Hợp Quốc về Vị Thành niên và Thanh niên, Đoàn Thanh niên, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương – Bộ Y tế, Trung tâm LIGHT và Đại học Kinh tế Quốc Dân.

 4. Tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm tư vấn thanh niên

  2018/08/08 - 2018/08/09

  Sự kiện được tổ chức nhằm cung cấp cho các thành viên nhóm Tư vấn thanh niên (NTVTN) các kiến thức cần thiết về quá trình xây dựng chính sách tại Việt Nam, các kỹ năng cơ bản vận động chính sách dựa trên bằng chứng để NTVTN tham gia vào quá trình xây dựng Luật Thanh niên, các chính sách và chương trình quốc gia khác liên quan đến thanh niên.