Sự kiện

Tháng Năm 2013

 1. Hội nghị quan hệ lao động quốc gia hướng tới Quan hệ lao động hài hòa hơn trong bối cảnh thực thi Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi

  2013/05/31

  Hội nghị quan hệ lao động sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 năm 2013 kết hợp với Lễ khai trương pha 2 Dự án quan hệ lao động. Với sự tham gia của lãnh đạo các đại diện ba bên ở trung ương và địa phương, cùng cử tọa đến từ nhiều bên liên quan và có quan tâm trên khắp Việt Nam và cộng đồng quốc tế, Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu xác định những thách thức căn bản trong việc “Hướng tới quan hệ lao động tốt đẹp hơn trong bối cảnh Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi”. Thông qua hội nghị, các chủ thể trong quan hệ lao động sẽ bày tỏ hiểu biết về thách thức và lộ trình thực hiện những thay đổi trong hai Luật sửa đổi, đồng thời chia sẻ cách thức để Dự án quan hệ lao động có thể cung cấp những hỗ trợ tốt nhất cho các chủ thể trong quan hệ lao động Việt Nam trong giai đoạn này.

 2. Diễn đàn việc làm cho thanh niên khu vực nông thôn

  2013/05/28

  Diễn đàn Việc làm Thanh niên tại Bắc Kạn sẽ tạo điều kiện cho các thanh niên chia sẻ ý kiến và đề xuất những hành động cần thiết để: xúc tiến việc làm bền vững cho thanh niên; tăng cường sự tham gia của thanh niên trong quá trình hoạch định chính sách.

 3. Hội thảo đánh giá việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử dành cho các đơn vị tuyển dụng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

  2013/05/21

  Hội thảo nhằm mục đích đánh giá việc áp dụng cơ chế và bộ công cụ giám sát trong việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử dành cho các đơn vị tuyển dụng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Các bên tham gia trong quá trình thực hiện sẽ có cơ hội để thảo luận các thành công, các bài học kinh nghiệm cũng như các biện pháp nhằm tăng cường chất lượng của việc đánh giá.

 4. Hội thảo lấy ý‎ kiến góp ‎ý các Thông tư liên quan đến lao động di cư

  2013/05/10

  Hội thảo lấy ý kiến đóng góp đối với Thông tư quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Thông tư quy định mức trần tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 5. Hội thảo lấy ý‎ kiến góp ‎ý các Thông tư liên quan đến lao động di cư

  2013/05/08

  Hội thảo lấy ý kiến đóng góp đối với Thông tư quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Thông tư quy định mức trần tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 6. Chạy bộ vì an toàn lao động

  2013/05/05

  Chủ nhật, ngày 5/5, tại quảng trường Lucky Square, thành phố mới Bình Dương, hơn 3.600 công nhân may tham gia sự kiện Chạy bộ vì an toàn lao động do Better Work Việt Nam – một chương trình hợp tác đặc biệt giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – tổ chức.

Tháng Ba 2013

 1. Hội thảo Tăng cường Hệ thống Vệ sinh An toàn Lao động Quốc gia trong các ngành có nguy cơ cao

  2013/03/14 - 2013/03/15

  Hội thảo nhằm mục đính thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng hoá chất nguy hại và amiăng, cũng như tìm hiểu khung chính sách và pháp luật về an toàn vệ sinh lao động giữa các nước ASEAN.Hội thảo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ASEAN-OSHNET tổ chức với sự hỗ trợ kỹ thuật của ISSA Mining và ILO.