Sự kiện

Tháng Tám 2019

 1. 100 năm ILO – Con đường đến Công bằng Xã hội: “Tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh của ILO hướng tới việc làm thỏa đáng cho mọi người”

  2019/08/27

 2. Cuộc họp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 12

  2019/08/19

 3. Hội nghị tổng kết thí điểm thu thập dữ liệu chỉ số quan hệ lao động và tiền lương

  2019/08/09

 4. Hội thảo đối thoại chính sách về các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan, đặc biệt là liên quan đến lao động trẻ em trong con đường minh bạch chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  2019/08/06

Tháng Bảy 2019

 1. Tập huấn về kỹ năng tham gia phiên tòa cho các cán bộ tư vấn pháp luật và cán bộ là Hội thẩm nhân dân

  2019/07/18 - 2019/07/19

Tháng Sáu 2019

 1. Đối thoại bàn tròn trong ngành gỗ

  2019/06/27

 2. Hội thảo ba bên về chính sách trong ngành chế biến gỗ và thủy sản

  2019/06/27

 3. Chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2019

  2019/06/07

 4. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cách thức phòng ngừa và giải quyết quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn và phá sản

  2019/06/06 - 2019/06/07

Tháng Năm 2019

 1. Hội thảo quốc gia về lập kế hoạch chiến lược

  2019/05/24

 2. SCORE - Họp ủy ban tư vấn ba bên

  2019/05/23

 3. Hội thảo hoạch định chiến lược quốc gia nhằm xây dựng lộ trình đạt được Mục tiêu 8.7

  2019/05/09

  Để hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam xây dựng liên minh quốc gia 8.7, ILO đã tài trợ kinh phí cho Cục Trẻ em(DCA), Bộ LĐTB&XH để tổ chức hội thảo hoạch định chiến lược quốc gia.

 4. Tập huấn về khung khổ giám sát Mục tiêu Phát triển Bền vững, các chỉ số của thị trường lao động và khái niệm

  2019/05/07 - 2019/05/08

Tháng Tư 2019

 1. Tọa đàm về Tương lai Việc làm Việt Nam

  2019/04/26

 2. Hội thảo thúc đẩy các hoạt động an toàn sức khỏe nghề nghiệp bền vững vì lao động trẻ ở Việt Nam

  2019/04/23

 3. Các khóa đào tạo cho cán bộ thanh tra lao động từ 63 tỉnh, thành phố

  2019/04/15 - 2019/04/19

  Hoạt động này nhằm hỗ trợ Thanh tra lao động Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), trong việc thực thi và thi hành các luật liên quan đến lao động thông qua việc xây dựng năng lực cán bộ. Các tham dự viên của lớp tập huấn cũng sẽ là nguồn lực để Thanh tra Bộ LĐTB7XH huy động để thực hiện các khóa đào tạo khác cho thanh tra viên lao động trên toàn quốc.

Tháng Ba 2019

 1. Hội thảo tổng kết hoạt động lồng ghép ATVSLĐ vào chương trình dạy nghề

  2019/03/28

 2. Lễ phát động chiến dịch Thanh tra 2019

  2019/03/27

  Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2019 được MOLISA và các đối tác xã hội phát động ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại Bình Dương với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế. Chiến dịch có chủ đề Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ. Trong khuôn khổ chiến dịch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện chuỗi các hoạt động truyền thông, hướng dẫn bên cạnh công tác thanh tra để thúc đẩy tuân thủ tự nguyện và bền vững trong ngành.

 3. Hội thảo sơ kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp

  2019/03/21 - 2019/03/23

 4. Đối thoại chính sách với sự tham gia của các đối tác liên quan thảo luận về các cam kết quốc tế liên quan đến lao động trẻ em

  2019/03/13

  Vào ngày 13 tháng 3 năm 2019, một cuộc đối thoại chính sách về các cam kết quốc tế liên quan đến lao động trẻ em đã được tổ chức tại Hà Nội.