Sự kiện

Tháng Mười Một 2016

 1. Hội thảo cập nhật về chương trình đào tạo giảng viên cao cấp SIYB

  2016/11/22 - 2016/11/25

  Để cập nhật kiến thức và các tài liệu tập huấn SIYB đã được sửa đổi cho chương trình đào tạo cho Giảng viên cao cấp SIYB

 2. Tập huấn Giảng viên nguồn cho Hội Nông dân về An toàn vệ sinh lao động

  2016/11/21 - 2016/12/24

  Tập huấn được tổ chức tại thành phố Đà nẵng (21-24 tháng 11 năm 2016) và tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào tháng 12 năm 2016 trên cơ sở phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Cục An toàn lao động, Bộ LĐTBXH. Khóa tập huấn cung cấp cho học viên những kiến thức, phương pháp, công cụ và phương pháp tiếp cận về ATVSLĐ nói chung và đánh giá rủi ro nói riêng nhằm cải thiện điều kiện lao động trong nông nghiệp trong bối cảnh Luật ATVSLĐ ra đời, đặt ra những nhiệm vụ mới cho Hội Nông dân.

 3. Thí điểm giáo trình đào tạo GET Ahead phiên bản 2016 tại Việt Nam

  2016/11/21 - 2016/11/23

  Các giảng viên Việt Nam được cập nhật phiên bản mới của bộ giáo trình đào tạo về kinh doanh cơ bản của ILO "Giới và Kinh doanh: cho Phụ nữ làm Kinh doanh (GET Ahead) trong lộ trình thí điểm của giáo trình trước khi được áp dụng trên thế giới vào tháng 1/2017.

 4. Hội thảo tham vấn quốc gia về phát triển mạng lưới du lịch cộng đồng Việt Nam

  2016/11/04

  Hội thảo nhằm mục đích tham vấn tất cả các bên liên quan chủ chốt (nhà nước và tư nhân) trong việc phát triển mạng lưới du lịch cộng đồng Việt Nam

 5. Tập huấn về Tuyển dụng Đạo đức và Đáp ứng các Nhu cầu về Giới cho Lao động Di cư là Nữ giới tại Việt Nam (khóa học đề cao việc tuyển dụng đạo đức)

  2016/11/03 - 2016/11/05

 6. Đánh giá về truyền thông và các phương tiện truyền thông liên quan đến lao động trẻ em tại Việt Nam

  2016/11/01 - 2016/12/21

  Dự án sẽ tiến hành đánh giá các nhóm phương tiện truyền thông cấp quốc gia và cấp tỉnh, các kênh, các công cụ truyền thông để xem xét tính khả thi và đưa ra khuyến nghị để xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức cho dự án ENHANCE.

Tháng Mười 2016

 1. Hội thảo Đối thoại xã hội, Năng suất và Điều kiện làm việc

  2016/10/24

  Hội thảo sẽ trình bày và thảo luận những gương điển hình tốt về cải thiện điều kiện làm việc, nâng suất lao động và nâng cao tính cạnh tranh tại Việt Nam.

Tháng Chín 2016

 1. Đối thoại cấp cao ba bên về Tối ưu hóa Phát triển và Tác động về việc làm của Đầu tư trực tiếp nước ngoài và các Doanh nghiệp đa quốc gia trong ngành điện tử Việt Nam

  2016/09/29

  Nhằm hỗ trợ xây dựng và thông qua Kế hoạch Hành động của Dự án, trong đó các vấn đề ưu tiên sẽ được giải quyết qua các nỗ lực hợp tác chung giữa hai khối công-tư.

 2. Hội nghị tổng kết các hoạt động thí điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Dự án Quan hệ Lao động Việt Nam - ILO

  2016/09/08 - 2016/09/09

  Đây là một trong những hoạt động cuối cùng của chương trình thí điểm giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO trong khuôn khổ dự án Quan hệ Lao động. Đây là cơ hội để ILO và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các nhóm thí điểm nhìn lại chặng đường suốt 3 năm qua, với rất nhiều thành công đã đạt được cũng như đúc rút những bài học quý giá từ các hoạt động thí điểm. Hội nghị được tổ chức tại Vũng Tàu ngày 08-09 tháng 09 năm 2016

 3. Tập huấn cho Nhà báo về Truyền thông và Mại dâm

  2016/09/06 - 2016/09/07

  Khóa tập huấn hai ngày cho nhà báo về truyền thông và mại dâm nhằm góp phần tăng cường các thông tin, bài viết có chất lượng về những nguyên nhân gốc rễ của mại dâm cũng như vấn đề an toàn và sức khỏe của người lao động tình dục.

 4. Các điều tra nghiên cứu đầu vào , dự án ENHANCE

  2016/09/01 - 2017/02/28

  Từ tháng chín năm 2016 đến tháng hai năm 2017, dự án ENHANCE sẽ tiến hành một loạt nghiên cứu, khảo sát và đánh giá đầu vào nhằm hiểu rõ tình hình thực tế và đánh giá nhu cầu của các đối tượng hưởng lợi dự án tại các cấp trung ương và địa phương bao gồm trẻ em, bố mẹ, người lao động, người sử dụng lao động, chính quyền và các cơ quan liên quan, cộng đồng địa phương, các tổ chức dân sự và các cơ quan truyền thông.

Tháng Tám 2016

 1. Tập huấn Khởi sự và Phát triển Kinh doanh cho Người Lao động Giải trí

  2016/08/01 - 2016/08/02

  Tăng cường năng lực kinh tế cho người lao động trong ngành dịch vụ giải trí nhạy cảm có thể giúp họ thương lượng các điều kiện làm việc an toàn hơn, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế và hỗ trợ việc chuyển đổi công việc. Với sự hỗ trợ của ILO, hai khóa tập huấn về khởi nghiệp và phát triển kinh doanh sẽ được tổ chức cho 50 nam và nữ làm việc trong ngành dịch vụ giải trí nhạy cảm nhằm hỗ trợ họ triển khai các kế hoạch kinh doanh hoặc phát triển việc kinh doanh của mình.

Tháng Bảy 2016

 1. Tập huấn Giảng viên về Kỹ năng Đọc Phim X-quang các Bệnh Bụi phổi theo Phân loại của ILO

  2016/07/18 - 2016/07/22

  Hội thảo Tập huấn là hoạt động hợp tác hàng năm giữa Ban Quản lý lao động, Thanh tra lao động và An toàn sức khỏe nghề nghiệp của ILO, WHO và Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng ngừa các bệnh bụi phổi.

 2. Hội thảo thứ hai về Kế hoạch giám sát đánh giá toàn diện (CMEP) - Dự án ENHANCE

  2016/07/18 - 2016/07/22

  Hội thảo thứ 2 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 năm 2016 với sự tham gia của khoảng 34 tham dự viên đại diện cho Bộ LĐTBXH, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, USDOL, ILO và đại điện của 3 tỉnh dự án.

 3. Đối thoại chính sách về luật Bảo hiểm xã hội mới

  2016/07/13 - 2016/07/29

  Đối thoại chính sách mở ra cơ hội cho các bên tham gia nghiên cứu, trao đổi những quy định được sửa đổi bổ sung trong Luật Bảo hiểm xã hội mới, đồng thời thảo luận những khó khách, thách thức đối với người sử dụng lao động và người lao động để thực hiện chính sách một cách hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Tháng Sáu 2016

 1. Tập huấn cho giảng viên nguồn về Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc

  2016/06/27 - 2016/06/28

  Khóa tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về 5 bước đánh giá rủi ro cho những giảng viên về An toàn vệ sinh lao động của VCCI, Chương trình BWV và dự án SCORE để họ có thể tổ chức tập huấn đánh giá rủi ro cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 2. Hội thảo Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội gắn với triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và bảo đảm thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

  2016/06/21

  Hội thảo do Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc Hội phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam tổ chức.

 3. Tổng kết Dự án và phương hướng phối hợp với ILO nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống thanh tra lao động

  2016/06/17

  Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường tuân thủ thông qua thanh tra lao động tại Việt Nam” được tổ chức tại khách sạn Hilton, Hà Nội ngày 17/06/2016 với sự tham dự của thanh tra viên tại cấp TW và địa phương, đại diện Phòng Công nghiệp – Thương mại Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 4. Hội thảo vận động chính sách trong phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

  2016/06/14 - 2016/06/23

  Để hưởng ứng ngày phòng chống lao động trẻ em thế giới, tại Việt Nam, dự án ENHANCE cùng phối hợp với Bộ LĐTBXH đã tổ chức hội thảo vận động chính sách trong phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em vào ngày 14 tháng 6 năm 2016

 5. Tập huấn cho Giảng viên về Sử dụng Tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức Cần thiết dành cho Người lao động Đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

  2016/06/01 - 2016/06/03