Sự kiện

Tháng Năm 2017

 1. Hội thảo Quốc tế MOLISA/ILO/KISA/ASEAN-OSHNET "Tăng cường An toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong khu vực phi chính thức"

  2017/05/04 - 2017/05/05

  Hội thảo diễn ra vào ngày 4-5/5/2017 tại Hà Nội, là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì An toàn & sức khỏe nghề nghiệp (AT&SKNN) lần đầu tiên được Chính phủ Việt Nam phát động vào ngày 6/5/2017, đồng thời hưởng ứng Ngày thế giới vì AT&SKNN (28/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

 2. Hội thảo Quốc tế MOLISA/ILO/KISA/ASEAN-OSHNET "Tăng cường An toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong khu vực phi chính thức"

  2017/05/04 - 2017/05/05

  Hội thảo diễn ra vào ngày 4-5/5/2017 tại Hà Nội, là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì An toàn & sức khỏe nghề nghiệp (AT&SKNN) lần đầu tiên được Chính phủ Việt Nam phát động vào ngày 6/5/2017, đồng thời hưởng ứng Ngày thế giới vì AT&SKNN (28/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

 3. Khảo sát Kiến thức, Thái độ và Hành vi (KAP) về lao động trẻ em

  2017/05/01 - 2017/07/31

  Nhằm mục đích phát triển các chiến lược và chiến dịch nâng cao nhận thức, Khảo sát đầu kỳ về kiến thức, thái độ và các hành vi (viết tắt là KAP) liên quan đến lao động trẻ em sẽ được tiến hành vào giai đoạn đầu thực hiện Dự án ENHANCE và sẽ được lặp lại khi kết thúc Dự án để đo lường những thay đổi về kiến thức, thái độ và hành vi của các nhóm mục tiêu có được nhờ những can thiệp của Dự án.

Tháng Tư 2017

 1. Triễn lãm ảnh: Nơi làm việc và những ước mơ

  2017/04/28

  Tiếng nói của người lao động trẻ qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh và Maxime Fossat

 2. Phát động chiến dịch thanh tra lao động nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nâng cao điều kiện làm việc ở các doanh nghiệp điện tử

  2017/04/18 - 2017/04/19

  Năm nay, Bộ Lao động-thương binh xã hội hợp tác với tổ chức đại diện cho người lao động (Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam) và tổ chức đại diện cho giới sử dụng lao động (Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam) cùng phát động chiến dịch thanh tra lao động nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thúc đẩy tuân thủ các quy định của pháp luật lao động trong các doanh nghiệp điện tử.

 3. Hội nghị Công bố: Đánh giá việc Thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử VAMAS của Doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam năm thứ 4

  2017/04/17

  Hội nghị nhằm công bố kết quả xếp hạng (đánh giá) việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử VAMAS của 88 doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

 4. Hội thảo thống kê về kinh tế phi chính thức

  2017/04/05

  Với sự phối hợp của Tổng Cục Thống kê và Viện Khoa học Lao động và Xã hội, hội thảo được tổ chức với mục đích xây dựng sự đồng thuận chung giữa các bên liên quan về những đặc điểm chính của việc làm không chính thức tại Việt Nam và xác định các nhóm/các ngành mục tiêu ưu tiên và các khu vực chính sách ưu tiên.

Tháng Ba 2017

 1. Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu của ILO về Thanh tra bảo hiểm xã hội

  2017/03/31

  Dự án “Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong khu vực ASEAN (ESSA) của ILO do Chính phủ Nhật bản tài trợ hỗ trợ trực tiếp Việt Nam tiến hành nghiên cứu về mặt chính sách nhằm tăng cường thanh tra bảo hiểm xã hội để cải thiện tuân thủ luật bảo hiểm xã hội, thúc đẩy mở rộng diện bao phủ. Nghiên cứu đã đưa ra được những khuyến nghị cho Việt Nam nhằm cải thiện thanh tra bảo hiểm xã hội. Những khuyến nghị này sẽ được chia sẻ với các bên liên quan tại hội thảo.

 2. Hội thảo cấp cao về Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

  2017/03/29

  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam (Bộ LĐTBXH) đề nghị Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Đề án cải cách bảo hiểm xã hội. Tổ chức ILO thống nhất với Bộ LĐTBXH đồng tổ chức hội thảo cấp cao về Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam, Bộ LĐTBXH, các đối tác có liên quan cấp quốc gia, các đối tác phát triển và viện nghiên cứu.

 3. Tăng cường đảm bảo quyền của người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí - Hội thảo rà soát chương trình thí điểm

  2017/03/29 - 2017/03/30

  Cán bộ Cục, Chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội và đại diện người lao động của 5 địa phương (TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế, Tuyên Quang, and Quảng Ninh) tham gia chương trình thí điểm "đảm bảo quyền cho người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí" gặp gỡ để trao đổi rà soát việc thực hiện, đồng thời thảo luận xây dựng khung giám sát, đánh giá chương trình thí điểm.

 4. Họp Ban Cố Vấn Dự Án Tam Giác II

  2017/03/28

  Đối tác của ILO cùng với Cục Quản lý Lao động ngoài nước (DOLAB) tổ chức cuộc họp ban cố vấn dự án để cung cấp cho ba bên cùng với các đối tác và các bên liên quan tại Việt Nam cơ hội để góp ý và xác nhận kế hoạch chiến lược của dự án TAM GIÁC II thực hiện năm 2017.

 5. Tập huấn về quản lý các chương trình an sinh xã hội

  2017/03/27 - 2017/03/30

  Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa ILO và Irish Aid: Tăng trưởng bao trùm, An sinh xã hội và Việc làm. Khóa tập huấn nhằm giúp học viên nắm được những nguyên tắc tăng cường và hỗ trợ quản lý tốt các chương trình an sinh xã hội tại Việt Nam.

 6. Hội thảo ba bên tổng kết việc thực hiện Nghị định 39/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra lao động

  2017/03/24

  Hội thảo ba bên tổng kết việc thực hiện Nghị định 39/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra lao động. Hội thảo sẽ được diễn ra vào ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội.

 7. Hội thảo về Nhiệm vụ của công đoàn cơ sở (khu vực doanh nghiệp) và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong điều kiện hiện nay

  2017/03/02

  Hội thảo tập trung vào chủ đề chính về đổi mới nhiệm vụ công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tháng Hai 2017

 1. Hội thảo tổng kết tình hình thực hiện các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

  2017/02/22

  Sự kiện tập trung vào các vấn đề thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và là một hoạt động của Dự án An toàn và sức khỏe cho Lao động trẻ (SafeYouth@Work).

 2. Tập huấn cho giảng viên nguồn về quản lý hợp tác xã nông nghiệp

  2017/02/13 - 2017/02/17

  Tập huấn năm ngày từ 13-17 tháng 2 ở Hà Nội nhằm giới thiệu bộ tài liệu tập huấn của ILO MyCOOP để hỗ trợ phát triển hợp tác xã ở Việt Nam.

Tháng Một 2017

 1. Cuộc họp lần thứ hai Ban chỉ đạo Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ (SafeYouth@Work)

  2017/01/18

  Ban chỉ đạo Dự án là nhóm các đối tác ba bên quan trọng nắm vai trò chỉ đạo việc thực hiện Dự án SafeYouth@Work. Cuộc họp lần thứ hai Ban chỉ đạo dự án dự kiến tổ chức ngày 18/1/2017 tại Hà Nội để rà soát tiến độ và thảo luận việc thực hiện dự án trong năm 2017.

 2. Điều tra ban đầu Dự án ENHANCE

  2017/01/03 - 2017/05/31

  Từ tháng mười hai 2016 đến tháng năm 2017 dự án ENHANCE sẽ tiến hành Điều Tra ban đầu nhằm thu thập thông tin và số liệu để làm dữ liệu đầu vào cho việc thết kế các can thiệp và các hoạt động của dự án cũng như đánh giá những thay đổi sau can thiệp của dự án

Tháng Mười Hai 2016

 1. Tập huấn về tập huấn viên về bộ tài liệu "Hiểu biết về lao động trẻ em"

  2016/12/18 - 2016/12/23

  Một khóa tập huấn cho tập huấn viên từ các bộ/ ngành, cơ quan liên quan cấp trung ương sẽ được tiến hành để xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn về lao động trẻ em

 2. Đối thoại chính sách về việc làm tương lai: Việt Nam với công nghệ và nhu cầu kỹ năng đang thay đổi trên thị trường lao động

  2016/12/13

  Để hỗ trợ Việt Nam xác định những lỗ hổng hiện tại và chuẩn bị cho những thay đổi về lao động việc làm, ILO phối hợp với Bộ Lao động -- Thương binh và Xã hội tổ chức phiên đối thoại chính sách quốc gia về việc làm tương lai, tập trung vào vai trò của công nghệ và các vấn đề về kỹ năng trong ngành điện tử và dệt may.