Cuộc họp tham vấn "Báo cáo về Chuỗi cung ứng điện tử - cơ hội và thách thức đối với việc làm thỏa đáng"

Cuộc họp tham vấn ý kiến của các đối tác ba bên về nghiên cứu mới đây của ILO và VCCI về cơ hội và thách thức đối với việc làm thỏa đáng trong ngành điện tử

© ILO
Cuộc họp được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhằm tăng cường tuân thủ và đối thoại xã hội trong chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam.