Khóa đào tạo "Hợp tác hiệu quả tại nơi làm việc" dành cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng điện tử

Khóa học một ngày nhằm thúc đẩy việc làm thỏa đáng trong chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam. Hợp tác hiệu quả tại nơi làm việc giúp tạo mối quan hệ tích cực giữa cấp quản lý và công nhân tại nhà máy và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Khóa đào tạo trực tuyến diễn ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, đăng ký tham gia miễn phí hạn chót vào 4.00 chiều ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại đây.

Khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ hợp tác ILO – VCCI với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU) và các nhà tài trợ khác nhằm thúc đẩy việc làm thỏa đáng trong chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin tại tờ rơi này.