Khoá đào tạo trực tuyến về "Quản lý rủi ro" dành cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng

Khóa học một ngày nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam thông qua việc xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả và hỗ trợ các nhà máy quản lý nơi làm việc một cách hiệu quả và bền vững.

Khóa đào tạo trực tuyến diễn ra ngày 07 tháng 12 năm 2021, đăng ký tham gia miễn phí hạn chót 4.00 chiều ngày 03 tháng 12 năm 2021 tại đây.

Khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ hợp tác ILO – VCCI với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (EU) và các nhà tài trợ khác nhằm thúc đẩy việc làm thỏa đáng trong chuỗi cung ứng ngành điện tử tại Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin tại tờ rơi này.