Tập huấn về Xây dựng Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục

Tập huấn dành cho doanh nghiệp ngành điện tử về xây dựng Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục trong thời kỳ khủng hoảng do COVID -19

© ILO/Nguyễn Việt Thanh
Đại dịch COVID-19 đã tác động sâu rông đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó ảnh hưởng đáng kể đến nhóm doanh nghiệp ngành điện tử. Trong bối cảnh đó, bên cạnh nỗ lực phòng chống dịch, việc doanh nghiệp có phương án kinh doanh bền vững là rất cần thiết. Nhằm mục đích giúp doanh nghiệp điện tử xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh và tuân thủ pháp luật lao động hiệu quả, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức tập huấn trực tuyến “Xây dựng Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục trong bối cảnh đại dịch COVID-19”. Đây là một hoạt động trong chuỗi các tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp ngành điện tử phục hồi tốt hơn sau đại dịch trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong ngành điện tử tại Việt Nam” do ILO và VCCI hợp tác thực hiện.

Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý lĩnh vực kinh doanh, phát triển bền vững, nhân sự trong doanh nghiệp điện tử được khuyến khích tham gia. Vui lòng đăng ký tại đây hoặc qua email anhd@ilo.org trước 12:00 ngày 07/10/2021.

Đại biểu cần đăng ký trước để nhận mật khẩu tham gia tập huấn trên Zoom qua email.