Chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm về Khu vực không có Lao động Trẻ em tại Sri Lanka

Dự án ENHANCE đang tổ chức một chuyến thăm quan tới Sri Lanka để học tập kinh nghiệm phòng chống và xóa bỏ LĐTE và thực hiện Khu vực không có LĐTE của Sri Lanka.

Với sự hỗ trợ của Dự án ENHANCE, một đoàn đại biểu của Việt Nam sẽ đến thăm Sri Lanka vào đầu tháng 3/2020 để học hỏi kinh nghiệm phòng chống LĐTE tại nước này, đặc biệt là việc thực hiện thành công khu vực/các quận huyện không có LĐTE. Mục đích của chuyến đi này nhằm nâng cao năng lực của các đối tác của dự án trong việc phòng ngừa và xóa bỏ LĐTE thông qua việc chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ những thành công của họ.

Sri Lanka và Việt Nam là hai quốc gia thử nghiệm thực hiện Mục tiêu 8.7 – một nỗ lực hợp tác toàn cầu nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 8.7 về xóa bỏ LĐTE, lao động cưỡng bức và nô lệ hiện đại. Chuyến đi này sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa hai quốc gia và học hỏi lẫn nhau về những kinh nghiệm thực hiện để đạt được mục tiêu này.

Chuyến đi dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3/2020 với các thành phần đại biểu từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công An. Đại diện của các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ Dự án cũng tham gia cùng đoàn.