Lễ phát động chiến dịch Thanh tra 2019

Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2019 được MOLISA và các đối tác xã hội phát động ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại Bình Dương với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế. Chiến dịch có chủ đề Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ. Trong khuôn khổ chiến dịch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện chuỗi các hoạt động truyền thông, hướng dẫn bên cạnh công tác thanh tra để thúc đẩy tuân thủ tự nguyện và bền vững trong ngành.

Từ năm 2015 đến 2018, các chiến dịch tuân thủ của ngành thanh tra lao động Việt Nam đã được triển khai ở các lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc. Năm 2019, thanh tra MOLISA tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tuân thủ bền vững thông qua Chiến dịch thanh tra lao động mới trong ngành chế biến gỗ áp dụng phương pháp lập kế hoạch tuân thủ chiến lược. Chiến dịch sẽ được phát động vào ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại Bình Dương.

Ngành sản xuất các sản phẩm từ gỗ thu hút khoảng nửa triệu lao động tại Việt Nam và mang lại giá trị xuất khẩu hàng năm hơn 9 tỷ USD. Tuy vậy, tình hình tuân thủ trong ngành vẫn đang là một vấn đề thách thức. Để giải quyết thấu đáo các khó khăn này, MOLISA và các đối tác xã hội sẽ tăng cường kết hợp các biện pháp can thiệp bao gồm truyền thông, thanh tra, tập huấn hướng dẫn và giải quyết dứt điểm các vi phạm phát hiện được sau thanh tra.

Tăng cường tuân thủ luật lao động trong lĩnh vực chế biến gỗ giúp tạo môi trường làm việc tốt hơn, ổn định hơn cho người lao động, thúc đẩy thực hành tốt trong quản lý lao động của doanh nghiệp và đặt nền tảng cho quan hệ lao động hài hòa tại nơi làm việc. Sau lễ phát động chiến dịch, các thanh tra viên sẽ được hướng dẫn về phương pháp, kỹ năng thanh tra và khuyến khích tuân thủ pháp luật lao động tại các các doanh nghiệp chế biến gỗ áp dụng phương pháp tuân thủ chiến lược.