Các khóa đào tạo cho cán bộ thanh tra lao động từ 63 tỉnh, thành phố

Hoạt động này nhằm hỗ trợ Thanh tra lao động Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), trong việc thực thi và thi hành các luật liên quan đến lao động thông qua việc xây dựng năng lực cán bộ. Các tham dự viên của lớp tập huấn cũng sẽ là nguồn lực để Thanh tra Bộ LĐTB7XH huy động để thực hiện các khóa đào tạo khác cho thanh tra viên lao động trên toàn quốc.

Để nâng cao kiến thức và năng lực của thanh tra lao động trên toàn quốc, các dự án của ILO (ENHANCE, SafeYouth @ Work và NIRF) tiếp tục hỗ trợ tập huấn cho Thanh tra lao động.

Nhiệm vụ này nhằm hỗ trợ Thanh tra lao động Bộ LĐTB&XH, trong việc thực thi và thi hành các luật liên quan đến lao động thông qua việc xây dựng năng lực cán bộ. Các tham dự viên của lớp tập huấn cũng sẽ là nguồn lực để Thanh tra Bộ LĐTB7XH huy động để thực hiện các khóa đào tạo khác cho thanh tra viên lao động trên toàn quốc.

Đầu ra dự kiến

Hai (2) khóa đào tạo kéo dài 10 ngày (với hai đợt cho mỗi khóa học) sẽ được thực hiện cho ít nhất 126 thanh tra viên lao động trẻ từ 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

Số người tham gia

Ít nhất 126 thanh tra lao động cơ sở trên khắp Việt Nam, những người có dưới 3 năm kinh nghiệm làm việc, sẽ được chọn tham dự các khóa đào tạo.

Thời gian và địa điểm

Đợt đầu tiên của khóa đào tạo:
  • Đợt đầu tiên của khóa đào tạo 1 dự kiến được thực hiện tại thành phố Hải Phòng, trong khoảng thời gian 5 ngày, dự kiến vào ngày 15 - 19 tháng 4 năm 2019, cho 62 người từ 31 tỉnh và thành phố DOLISA phía bắc;
  • Đợt đầu tiên của khóa đào tạo 2 sẽ được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vào ngày 22-26 / 4/2019, dành cho 64 người từ 32 tỉnh và thành phố DOLISA phía Nam.
Đợt thứ hai của khóa đào tạo:
  • Đợt thứ hai của khóa đào tạo 1 dự kiến dự kiến vào ngày 10 đến 14 tháng 6 năm 2019 với địa điểm là Quảng Ninh; và
  • Đợt thứ hai của khóa đào tạo 2 dự kiến vào ngày 17-21 tháng 6 năm 2019 và được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.