Hội nghị Thanh tra Lao động Châu Á lần thứ 7: Chiến lược thanh tra lao động đối với việc làm bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Hội nghị thanh tra lao động ASEAN lần thứ 7 (ALIC) được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế và Ban thư ký ASEAN tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến bàn về "Chiến lược thanh tra lao động đối với việc làm bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu".

Bối cảnh

Chủ đề của Hội nghị Thanh tra Lao động Châu Á lần thứ 7 là Chiến lược thanh tra lao động đối với việc làm bền vững trong Chuỗi Cung ứng Toàn cầu. Mục đích là để hỗ trợ cán bộ thanh tra các nước Châu Á tăng cường các phương pháp tiếp cận chiến lược đối với việc thanh tra các tiêu chuẩn lao động quốc tế cũng như chia sẻ các kinh nghiệm trong khu vực Châu Á và toàn cầu. Từ đó, thông qua hội nghị này, cán bộ thanh tra có thể tối đa hóa tác động bền vững của các nguồn lực hạn chế đối với việc cải thiện điều kiện làm việc và củng cố đường lối phát triển kinh tế dựa vào quá trình thực hiện việc làm bền vững.

Sự kiện này do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ban thư ký ASEAN. Đây là lần thứ ba Chính phủ Việt Nam tổ chức sự kiện này.

Chủ đề chính

  • Lập kế hoạch tuân thủ chiến lược để cải thiện điều kiện làm việc bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
  • Các phương pháp xác định được động cơ và các ràng buộc của việc không tuân thủ, bao gồm trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, làm cơ sở để thực hiện hoạt động thanh tra chiến lược.
  • Các biện pháp can thiệp và hợp tác tuân thủ phi truyền thống để tuân thủ luật lao động bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mục tiêu

Thông qua hội nghị này, các cán bộ thanh tra lao động cao cấp của Châu Á sẽ:
  • Tăng cường nhận thức của mình về phương pháp lập kế hoạch tuân thủ chiến lược của Tổ chức Lao động Quốc tế, khác biệt với các mô hình thực thi truyền thống;
  • Nâng cao kiến thức về kinh nghiệm trong nước và quốc tế về các phương pháp thanh tra lao động chiến lược đã thành công trong việc cải thiện điều kiện việc làm bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu;
  • Áp dụng các kết luận và khuyến nghị để hướng dẫn cán bộ thanh tra của các nước thành viên ASEAN cải thiện kế hoạch và hành động thanh tra chiến lược để có tác động lớn hơn trong việc đảm bảo điều kiện làm việc bền vững cho các lao động nam và nữ trong chuỗi cung ứng toàn cầu khu vực ASEAN. Các khuyến nghị của Hội nghị lần thứ 7 sẽ được đưa ra trong cuộc Họp của các quan chức cấp cao ASEAN (SLOM) và Họp các Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 25 (ALMM) vào tháng 11 năm 2018.

Đại biểu tham dự

Hội nghị ba bên với các đại diện là thanh tra lao động các nước thành viên ASEAN và các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động.