Tập huấn về Vai trò của thực hành trách nhiệm xã hội đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp điện tử trong bối cảnh hội nhập

Trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật “Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm thông qua các phương thức thực hành lao động trách nhiệm trong ngành điện tử tại Việt Nam” , Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp điện tử thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm thực hành trách nhiệm xã hội trong lao động.Trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật “Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm thông qua các phương thức thực hành lao động trách nhiệm trong ngành điện tử tại Việt Nam” (MNED), Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp điện tử thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm thực hành trách nhiệm xã hội trong lao động.

Mục tiêu của hội thảo là cung cấp những kiến thức cần thiết về trách nhiệm xã hội trong lao động (SRLP); nâng cao nhận thức về nhu cầu về văn hoá thực hành trách nhiệm xã hội và kinh doanh, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác và kết nối giữa các doanh nghiệp Đa quốc gia và các doanh nghiệp phụ trợ địa phương trong chuỗi cung ứng của ngành điện tử tại Việt Nam. Tham gia vào khoá tập huấn là 32 học viên là cán bộ phụ trách nhân sự và lao động đến từ 20 doanh nghiệp điện tử ở các khu công nghiệp của thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và đại diện của Ban quản lý các khu kinh tế Hải Phòng và Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA). Dưới sự hướng dẫn của giảng viên VCCI và ILO, các học viên đã tham gia tích cực và thảo luận sôi nổi vào các nội dung của khoá học, chia sẻ thực tiễn thực tiễn thực hành trong lao động tại doanh nghiệp mình. Bên cạnh các nội dung về SRLP, Liên minh Doanh nghiệp điện tử Việt Nam cũng đã được giới thiệu, với mong muốn các doanh nghiệp sẽ tích cực tham gia và góp tiếng nói chung để cùng giải quyết những thách thức mà ngành điện tử đang phải đối mặt. Thông qua hội thảo, dự án MNED-ILO, VCCI, VEIA cũng đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của doanh nghiệp để xây dựng những chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong thời gian tới và sẽ truyền tải những ý kiến này đến các nhà hoạch định chính sách thông qua Liên minh doanh nghiệp điện tử Việt Nam.