Hoàn thiện Tài liệu Hiểu biết về Kinh doanh (KAB)

Với sự hỗ trợ của dự án ENHANCE ILO, Bộ Giáo dục và đào tạo đang đẩy mạnh quá trình xây dựng tài liệu nhằm thúc đẩy việc giáo dục về kinh doanh tại các khối tiểu học và trung học cơ sở. Hoạt động này nhằm giải quyết ưu tiên cấp thiết của Bộ GD&ĐT nhằm đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng trong việc đào tạo kiến thức và kỹ năng cho khởi sự kinh doanh.

Dự án ENHANCE đã hỗ trợ tập huấn “Hiểu biết về kinh doanh” cho các giáo viên tại Hà Nội, Thành phố HCM và An Giang. Một mạng lưới các giáo viên đã được đào tạo về KAB đã được thiết lập để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.

Dự án ENHNACE đang phối hợp với Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT cùng các giảng viên để hoàn thiện tài liệu KAB dựa trên góp ý và các kinh nghiệm từ các khóa tập huấn tại Tp HCM , An Giang, Ninh Bình và Hà Nội. Tài liệu KAB hoàn thiện sẽ được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Bộ GD&ĐT (http://truonghocketnoi.edu.vn) để các giáo viên trên toàn quốc có thể tiếp cận và sử dụng.