Thí điểm giáo trình đào tạo GET Ahead phiên bản 2016 tại Việt Nam

Các giảng viên Việt Nam được cập nhật phiên bản mới của bộ giáo trình đào tạo về kinh doanh cơ bản của ILO "Giới và Kinh doanh: cho Phụ nữ làm Kinh doanh (GET Ahead) trong lộ trình thí điểm của giáo trình trước khi được áp dụng trên thế giới vào tháng 1/2017.

Sau khi được sửa đổi và cập nhật, bộ giáo trình đào tạo về kinh doanh cơ bản của ILO "Giới và Kinh doanh: cho Phụ nữ làm Kinh doanh (GET Ahead) được thí điểm và chia sẻ với công chúng tại Châu Á thông qua một buổi hội thảo kéo dài 3 ngày tại Hà Nội, Việt Nam.

Tham gia hội thảo có 25 giảng viên Việt Nam đã từng được đào tạo về GET Ahead và đã đào tạo lại trực tiếp cho những người khác sử dụng giáo trình này.
Sự kiện này nhằm mục đích:
  1. cung cấp thông tin cho các giảng viên Việt Nam về những thay đổi trong phiên bản quốc tế mới của bộ giáo trình;
  2. là cơ hội để các giảng viên đóng góp ý kiến để nhóm soạn thảo có thể hoàn thiệm thêm bộ giáo trình trước khi bản chính thức được công bố trên thế giới vào tháng 1/2017;
  3. bàn thảo các bước tiếp theo về chiến lược triển khai bộ giáo trình.