IR Project

Hội nghị tổng kết các hoạt động thí điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Dự án Quan hệ Lao động Việt Nam - ILO

Đây là một trong những hoạt động cuối cùng của chương trình thí điểm giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO trong khuôn khổ dự án Quan hệ Lao động. Đây là cơ hội để ILO và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các nhóm thí điểm nhìn lại chặng đường suốt 3 năm qua, với rất nhiều thành công đã đạt được cũng như đúc rút những bài học quý giá từ các hoạt động thí điểm. Hội nghị được tổ chức tại Vũng Tàu ngày 08-09 tháng 09 năm 2016