Tập huấn nâng cao giáo viên các trường nghề Thừa Thiên Huế và Quảng Nam về Lễ Tân, Phục vụ bàn và Chế biến món ăn

Một trong số các nguyên nhân chính dẫn đến thiếu kỹ năng của các học viên nghề tốt nghiệp là do giáo viên không có đủ năng lực thực tế để đào tạo lại cho học viên của mình. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho các trường nghề tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy về nghiệp vụ Lễ Tân, Phục vụ bàn và Chế biến món ăn đã được tổ chức phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế và có sự tham gia của các giáo viên nghề tại hai địa bàn tỉnh.