Tập huấn Giảng viên về Kỹ năng Đọc Phim X-quang các Bệnh Bụi phổi theo Phân loại của ILO

Hội thảo Tập huấn là hoạt động hợp tác hàng năm giữa Ban Quản lý lao động, Thanh tra lao động và An toàn sức khỏe nghề nghiệp của ILO, WHO và Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng ngừa các bệnh bụi phổi.

Phân loại của ILO về X-quang các bệnh bụi phổi là tiêu chuẩn toàn cầu nhằm mục đích phát hiện sớm bệnh bụi phổi silic, các bệnh liên quan đến amiăng và bệnh bụi phổi khác. Nhiều quốc gia yêu cầu sử dụng bắt buộc tiêu chuẩn phân loại của ILO trong việc việc giám sát sức khỏe người lao động phơi nhiễm với bụi khoáng. Do đó, ILO thực hiện các khóa đào tạo nâng cao để cải thiện các kĩ năng cho chuyên gia y tế tại nhiều nước đang phát triển trong đó có Việt Nam nhằm sử dụng thành tạo các công cụ này.

Năm ngoái, ILO phối hợp với WHO và Bộ Y tế tổ chức thành công một khóa tập huấn. Sau tập huấn, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chính thức về chẩn đoán các bệnh bụi phổi có sử dụng tiêu chuẩn phân loại của ILO. Hiện Bộ Y tế đang có kế hoạch xây dựng chương trình tập huấn tiếp theo sau khi tổ chức Khóa đào tạo giảng viên nguồn tại Hà nội từ ngày 18 đến 22 tháng 07 năm 2016.

Hội thảo tập huấn sẽ do các chuyên gia của ILO, WHO và các chuyên gia tư vấn quốc tế giảng dạy.

Thông tin liên hệ:

Ông Nguyễn Hoàng Hà
Cán bộ chương trình
Văn phòng ILO tại Việt Nam
ĐT: +84 4 37340902 Ext. 204
Fax: +84 4 3734 0904
Email: ha@ilo.org