Truyền thông và mại dâm

Tập huấn cho Nhà báo về Truyền thông và Mại dâm

Khóa tập huấn hai ngày cho nhà báo về truyền thông và mại dâm nhằm góp phần tăng cường các thông tin, bài viết có chất lượng về những nguyên nhân gốc rễ của mại dâm cũng như vấn đề an toàn và sức khỏe của người lao động tình dục.

Hoạt động này nhằm mục đích:

  • Cung cấp cho nhà báo các thông tin liên quan tới nguyên nhân gốc rễ của mại dâm và vấn đề an toàn, sức khỏe của người bán dâm, góp phần tăng cường chất lượng tin bài trên truyền thông về lĩnh vực này; 
  • Thúc đẩy áp dụng thực hành tốt trong khi làm việc với người lao động tình dục. 
Khoảng 25 nhà báo trong lĩnh vực lao động và xã hội sẽ tham dự khóa tập huấn 2 ngày.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Thanh Huyền
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Hanoi
Tel.: +84 4 3734 0902 ext. 107
Fax: +84 4 3734 0904
Email: thanhhuyen@ilo.org
Website: www.ilo.org/hanoi