Di cư An toàn

Hội thảo Nhân rộng Mô hình Lồng ghép Hoạt động Tư vấn Hỗ trợ Di cư An toàn cho các tỉnh miền Trung Việt Nam

Với mục tiêu nhân rộng các mô hình lồng ghép họa động tư vấn hỗ trợ di cư an toàn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với sự hỗ trợ của dự án GMS TAM GIÁC/ILO và tổ chức Tầm nhìn Thế giới tổ chức một loạt các hội thảo phổ biến cho tất cả các Trung tâm Dịch vụ Việc làm ở Việt Nam. Ba hội thảo được tổ chức ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Việt Nam với thành phần tham gia từ các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước.

Mục tiêu

  • Nhằm giới thiệu mô hình lồng ghép hoạt động tư vấn hỗ trợ di cư an toàn để nhân rộng tới 38 tỉnh ở miền Nam và miền Trung Việt Nam;
  • Xây dựng năng lực cho các tỉnh để tích hợp hoạt động tư vấn hỗ trợ di cư an toàn vào các trung tâm Dịch vụ Việc làm;
  • Chia sẻ kinh nghiệm từ các nước khác trong khu vực về việc thành lập và hoạt động của các trung tâm hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài để hỗ trợ việc tuyển dụng và bảo vệ người lao động di cư;
  • Thúc đẩy các mối liên kết giữa trung tâm Dịch vụ Việc làm tại Việt Nam và các trung tâm hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Malaysia; và
  • Phát triển một lộ trình cho việc thiết lập trung tâm hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài trong trung tâm Dịch vụ Việc làm khắp cả nước.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel.: +84 4 37476300 Máy lẻ 408
Fax: +84 4 37340904
Email: thuy@ilo.org