Người lao động trong lĩnh vực dịch vụ giải trí

Hội thảo Giảm rủi ro về nhiễm HIV cho người lao động trong lĩnh vực dịch vụ giải trí

2. Giảm các rủi ro nhiễm HIV cho người lao động giải trí sẽ góp phần giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng và cũng là đảm bảo quyền con người của họ.

Mục tiêu đầu ra

Cung cấp thông tin, nâng cao hiểu biết của các tổ chức công đoàn, tổ chức của người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước nhằm giảm rủi ro về HIV tại nơi làm việc của người lao động trong lĩnh vực dịch vụ giải trí (lao động giải trí);
Tìm hiểu các cách tiếp cận nhằm tăng cườngcải thiện các điều kiện an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cho người lao động giải trí.

Thông điệp trọng tâm

  • Lao động giải trí, đặc biệt trong những lĩnh vực dịch vụ nhạy cảm (mát-xa, nhà hàng, tiếp thị bia rượu, nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, karaoke…) có nhiều nguy cơ nhiễm HIV do đặc điểm công việc/nơi làm việc/chế độ làm việc;
  • Giảm các rủi ro nhiễm HIV cho người lao động giải trí sẽ góp phần giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng và cũng là đảm bảo quyền con người của họ;
  • Nâng cao điều kiện làm việc, và các hoạt động tại nơi làm việc, thực hiện các pháp luật lao động trong lĩnh vực giải trí, sẽ góp phần làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Thanh Huyền
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Hanoi
Tel.: +84 4 3734 0902 ext. 320
Fax: +84 4 3734 0904
Email: thanhhuyen@ilo.org
Website: www.ilo.org/hanoi