Diễn đàn việc làm cho thanh niên khu vực nông thôn

Diễn đàn Việc làm Thanh niên tại Bắc Kạn sẽ tạo điều kiện cho các thanh niên chia sẻ ý kiến và đề xuất những hành động cần thiết để: xúc tiến việc làm bền vững cho thanh niên; tăng cường sự tham gia của thanh niên trong quá trình hoạch định chính sách.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), thông qua chương trình “Việc làm cho thanh niên nông thôn” tại Việt Nam, với các can thiệp mang tính lồng ghép, đã và đang hỗ trợ mở rộng các cơ hội việc làm tại nông thôn, trong đó chú trọng vào phát triển các kỹ năng nghề có liên quan, khởi sự doanh nghiệp, tăng cường các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động, điều kiện làm việc, bảo trợ xã hội, bình đẳng giới và tôn trọng các quyền tại nơi làm việc, khuyến khích sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương, các tổ chức người sử dụng lao động và tổ chức người lao động, cùng những nỗ lực khác nhằm giúp các lao động trẻ nói lên tiếng nói và thể hiện vai trò đối với tương lai của mình một cách mạnh mẽ hơn.

Mục đích

 • Diễn đàn Việc làm Thanh niên tại Bắc Kạn sẽ tạo điều kiện cho các thanh niên chia sẻ ý kiến và đề xuất những hành động cần thiết để: i) xúc tiến việc làm bền vững cho thanh niên; ii) tăng cường sự tham gia của thanh niên trong quá trình hoạch định chính sách
 • Các khuyến nghị của thanh niên sẽ được ghi nhận và xem xét trong quá trình thực hiện Chương trình Việc làm Cho Thanh niên ở Khu vực Nông thôn.

Các kết quả mong đợi

 • Các quan điểm của thanh niên về những cơ hội và thách thức đối với việc làm thanh niên tại khu vực nông thôn của tỉnh Bắc Kạn;
 • Các khuyến nghị nhằm xúc tiến việc làm thanh niên tại khu vực nông thôn; 
 • Tăng cường các hành động và hợp tác vì việc làm thanh niên Việt Nam.

Dự kiến thành phần tham dự Hội thảo

Thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 29 tuổi (khoảng 120 đại biểu), trong đó
 • Sinh viên năm cuối và sinh viên mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng và học viên trong các trung tâm đào tạo
 • Thanh niên thất nghiệp, đang tìm việc, thiếu việc làm (có nhu cầu làm thêm, công việc hiện tại không đủ thu nhập)
 • Thanh niên đã từng di cư (ra thành thị học hoặc làm việc, đi xuất khẩu lao động) nay trở về nông thôn tìm việc, làm việc
 • Thanh niên tự tạo việc làm (mở cửa hàng, cung cấp dịch vụ sửa chữa nhỏ….)
 • Doanh nhân trẻ
Bộ, Ngành Trung ương và tổ chức quốc tế
 • Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA)
 • Bộ nội vụ (MOHA)
 • Bộ kế hoạch và đầu tư (MPI)
 • Tổng cục dạy nghề (GDVT)
 • Văn Phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO
 • Các chương trình, tổ chức quốc tế có dự án trên địa bàn (IFAD, ChildFund)


Địa phương
 • Đại diện Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn + Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Kạn
 • Trung tâm dịch vụ việc làm
 • Tỉnh đoàn
 • Liên đoàn Lao động tỉnh 
 • Sở Công thương
 • Trung tâm khuyến công
 • Sở Giáo dục-Đào tạo
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Hội LHPN
 • Liên minh hợp tác xã
 • Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
 • Đại diện các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trung tâm dạy nghề tại Bắc Kạn và 7 huyện
 • Các tổ chức truyền thông địa phương
 • Đại biểu thanh thiếu niên