Hội thảo lấy ý‎ kiến góp ‎ý các Thông tư liên quan đến lao động di cư

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp đối với Thông tư quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Thông tư quy định mức trần tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.