Thông tin mới

Tháng Tư 2024

 1. An sinh xã hội

  Xây dựng hệ thống an sinh xã hội phản ánh thực tế cuộc sống của phụ nữ ở Việt Nam

  Ngày 02 tháng 4 năm 2024

  Chị Cao Thị Hồng Minh công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chị là một trong những người đi đầu trong công việc của Hội để hợp tác với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đào tạo hàng trăm thành viên của hội về vận động chính sách, xây dựng hệ thống an sinh xã hội đáp ứng giới trên khắp Việt Nam.

Tháng Ba 2024

 1. Phòng chống lao động trẻ em

  Khoai tây và sự bền chí

  Ngày 29 tháng 3 năm 2024

  Thông qua chương trình hỗ trợ sinh kế và tập huấn trồng khoai tây hữu cơ chất lượng cao, dự án ENHANCE của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã tiếp sức cho một người mẹ là bệnh nhân ung thư tiếp tục gieo những hạt giống hy vọng cho tương lai của ba người con.

Tháng Hai 2024

 1. Tin

  ILO tham gia thảo luận về kinh tế hợp tác và hợp tác xã tại Việt Nam

  Ngày 06 tháng 2 năm 2024

  Tham dự Diễn đàn hàng năm về Kinh tế Hợp tác và Hợp tác xã năm 2024, Văn phòng Quốc gia ILO tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò của hợp tác xã trong việc đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế chính thức và mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng.

 2. An sinh xã hội

  Bộ tài liệu đào tạo mới trang bị cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năng lực vận động chính sách an sinh xã hội đáp ứng giới.

  Ngày 01 tháng 2 năm 2024

  Hệ thống an sinh xã hội (ASXH) của Việt Nam vẫn còn tồn tại những khoảng cách về giới. Bộ tài liệu đào tạo trực tuyến của ILO và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trang bị cho cán bộ Hội các cấp kiến thức để tham mưu chính sách an sinh xã hội bình đẳng hơn cho tất cả mọi người.

Tháng Một 2024

 1. Chương trình thúc đẩy toàn cầu

  Việt Nam ủng hộ chương trình thúc đẩy toàn cầu việc làm và an sinh xã hội của Liên Hợp Quốc

  Ngày 30 tháng 1 năm 2024

  Nghị quyết mới của Việt Nam cho thấy sự quan tâm của quốc gia trong việc trở thành quốc gia tiên phong trong Chương trình Thúc đẩy Toàn cầu về Việc làm và An sinh Xã hội để Đảm bảo Chuyển đổi Công bằng.

 2. © Viet Nam News Agency 2024

  Sự kiện Lãnh đạo cấp cao

  Thủ tướng Chính phủ Việt Nam gặp Tổng Giám đốc ILO

  Ngày 19 tháng 1 năm 2024

  Hai bên đã thảo luận các vấn đề chính về lao động và việc làm, bao gồm cam kết của Việt Nam đối với việc phê chuẩn các tiêu chuẩn lao động quốc tế cũng như hợp tác với ILO.

 3. Tin

  Tạp chí: An toàn, vệ sinh lao động trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam

  Ngày 17 tháng 1 năm 2024

  Tạp chí ATVSLĐ là một ấn phẩm của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Sô này được thực hiện phối hợp với dự án Vision Zero Fund của ILO. Xây dựng chuyên đề "ATVSLĐ trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam", ấn phẩm chuyển tới bạn đọc loạt bài viết về việc triển khai các nội dung của Dự án; vai trò, sự tham gia của các cấp công đoàn trong các hoạt động cụ thể của Dự án và những thành quả bước đầu.

 4. Quan hệ lao động

  Nỗ lực thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa tại Việt Nam

  Ngày 15 tháng 1 năm 2024

  Hội nghị tại thành phố Hải Phòng đánh giá tiến độ thực hiện các dự án thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa và tiến bộ ở Việt Nam.

 5. © Anne-Gaëlle Rico 2024

  Báo cáo WESO: Xu hướng 2024

  Báo cáo mới của ILO: Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu cùng bất bình đẳng xã hội sẽ gia tăng trong 2024

  Ngày 10 tháng 1 năm 2024

  Theo báo cáo “Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2024” của ILO, tình trạng thất nghiệp và khoảng cách việc làm đều giảm xuống dưới mức trước đại dịch nhưng tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng vào năm 2024, đồng thời tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng và năng suất trì trệ là những yếu tố gây lo ngại.

Tháng Mười Hai 2023

 1. Quan hệ lao động

  Hỗ trợ kiện toàn hệ thống dịch vụ hòa giải, trọng tài lao động và hiện đại hóa công tác thanh tra lao động tại Việt Nam.

  Ngày 18 tháng 12 năm 2023

  Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hợp tác với cơ quan hữu quan của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực của hệ thống thanh tra lao động và tăng cường hiệu quả hệ thống phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam.