Tin tức

Tháng Hai 2024

 1. ILO tham gia thảo luận về kinh tế hợp tác và hợp tác xã tại Việt Nam

  Ngày 06 tháng 2 năm 2024

  Tham dự Diễn đàn hàng năm về Kinh tế Hợp tác và Hợp tác xã năm 2024, Văn phòng Quốc gia ILO tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò của hợp tác xã trong việc đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế chính thức và mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng.

Tháng Một 2024

 1. Việt Nam ủng hộ chương trình thúc đẩy toàn cầu việc làm và an sinh xã hội của Liên Hợp Quốc

  Ngày 30 tháng 1 năm 2024

  Nghị quyết mới của Việt Nam cho thấy sự quan tâm của quốc gia trong việc trở thành quốc gia tiên phong trong Chương trình Thúc đẩy Toàn cầu về Việc làm và An sinh Xã hội để Đảm bảo Chuyển đổi Công bằng.

 2. © Viet Nam News Agency 2024

  Thủ tướng Chính phủ Việt Nam gặp Tổng Giám đốc ILO

  Ngày 19 tháng 1 năm 2024

  Hai bên đã thảo luận các vấn đề chính về lao động và việc làm, bao gồm cam kết của Việt Nam đối với việc phê chuẩn các tiêu chuẩn lao động quốc tế cũng như hợp tác với ILO.

 3. Tạp chí: An toàn, vệ sinh lao động trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam

  Ngày 17 tháng 1 năm 2024

  Tạp chí ATVSLĐ là một ấn phẩm của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Sô này được thực hiện phối hợp với dự án Vision Zero Fund của ILO. Xây dựng chuyên đề "ATVSLĐ trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam", ấn phẩm chuyển tới bạn đọc loạt bài viết về việc triển khai các nội dung của Dự án; vai trò, sự tham gia của các cấp công đoàn trong các hoạt động cụ thể của Dự án và những thành quả bước đầu.

 4. Nỗ lực thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa tại Việt Nam

  Ngày 15 tháng 1 năm 2024

  Hội nghị tại thành phố Hải Phòng đánh giá tiến độ thực hiện các dự án thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa và tiến bộ ở Việt Nam.

Tháng Mười Hai 2023

 1. Hỗ trợ kiện toàn hệ thống dịch vụ hòa giải, trọng tài lao động và hiện đại hóa công tác thanh tra lao động tại Việt Nam.

  Ngày 18 tháng 12 năm 2023

  Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hợp tác với cơ quan hữu quan của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực của hệ thống thanh tra lao động và tăng cường hiệu quả hệ thống phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam.

 2. ILO cùng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hoan nghênh nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội

  Ngày 05 tháng 12 năm 2023

  Nghị quyết 42 vạch ra định hướng chiến lược nhằm thiết lập một khuôn khổ chính sách xã hội toàn diện ở Việt Nam, hướng tới bao phủ toàn diện về an sinh xã hội và tăng cường sự liên kết giữa an sinh xã hội và chính sách việc làm.

Tháng Mười 2023

 1. Cần làm rõ hơn hành lang pháp lý để hộ kinh doanh tiếp tục phát triển

  Ngày 13 tháng 10 năm 2023

  ILO phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để thu thập ý kiến cho dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh.

Tháng Tám 2023

 1. © ILO 2024

  Hành trình 10 năm thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia

  Ngày 08 tháng 8 năm 2023

  Đánh dấu một thập kỷ thành lập Hội đồng Tiền lương quốc gia, ILO cam kết đồng hành cùng các đối tác ba bên để thúc đẩy công bằn xã hội và việc làm thỏa đáng thông qua việc thiết lập mức lương thỏa đáng.

Tháng Ba 2023

 1. Chương trình tư vấn hỗ trợ các nhà máy điện tử Việt Nam cải thiện hợp tác tại nơi làm việc và quan hệ lao động

  Ngày 27 tháng 3 năm 2023

  Đăng ký tham gia chương trình trước 10/4/2023

Tháng Mười Một 2022

 1. Dự báo và Phát triển kỹ năng để thúc đẩy việc làm thỏa đáng và nâng cao năng suất ngành dệt may tại Việt Nam

  Ngày 23 tháng 11 năm 2022

Tháng Sáu 2022

 1. © ILO 2024

  Hội nghị Lao động Quốc tế bế mạc với những thành tựu đáng kể

  Ngày 12 tháng 6 năm 2022

  Tổng Giám đốc ILO cho biết Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 110 đã làm nên lịch sử với những kết quả quan trọng về vấn đề an toàn và sức khỏe, học việc và tiêu chuẩn lao động, cùng các vấn đề khác.

Tháng Tư 2022

 1. Chương trình tư vấn miễn phí hỗ trợ doanh nghiệp điện tử tăng cường đối thoại xã hội, cải thiện điều kiện làm việc

  Ngày 04 tháng 4 năm 2022

  Chương trình nhận đơn đăng ký tham gia tới ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Tháng Ba 2022

 1. Tổ chức Lao động Quốc tế bầu Tổng Giám đốc mới

  Ngày 26 tháng 3 năm 2022

  Hội đồng Quản trị của ILO đã bầu ông Gilbert F. Houngbo đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc thứ 11 của ILO,với nhiệm kỳ bát đầu vào tháng 10 năm 2022.

Tháng Một 2022

 1. Xây dựng Chương trình Quốc gia về Việc làm Bền vững và Thỏa đáng mới để định hướng hợp tác giữa ILO và Việt Nam

  Ngày 12 tháng 1 năm 2022

 2. Việt Nam đẩy mạnh cuộc chiến chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

  Ngày 11 tháng 1 năm 2022

  Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc hiện đang được cập nhật, đồng thời, một cuốn sổ tay hướng dẫn cũng đang trong quá trình xây dựng mới để giúp người sử dụng lao động giải quyết hành vi này.

Tháng Mười Hai 2021

 1. Tập huấn giảng viên nguồn góp phần thúc đẩy an toàn lao động trong chuỗi cung ứng cà phê tại Lâm Đồng

  Ngày 15 tháng 12 năm 2021

  Chuỗi sự kiện thuộc khuôn khổ dự án VZF Việt Nam của ILO về tăng cường an toàn và sức khỏe lao động trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam.

Tháng Chín 2021

 1. Chuỗi hội thảo trực tuyến chia sẻ chiến lược phòng chống COVID-19 và kế hoạch kinh doanh liên tục để hỗ trợ doanh nghiệp

  Ngày 25 tháng 9 năm 2021

  Loạt sự kiện diễn ra trong bối cảnh đại dịch tấn công nhiều khu công nghiệp, cụm sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người lao động tại Việt Nam.

Tháng Tám 2021

 1. Khởi động dự án mới nhằm thúc đẩy tuân thủ và đối thoại xã hội trong ngành điện tử Việt Nam

  Ngày 18 tháng 8 năm 2021

 2. Tương lai nào cho ngành dệt may châu Á hậu COVID-19?

  Ngày 04 tháng 8 năm 2021

  Khủng hoảng COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới ngành công nghiệp dệt may toàn cầu và không đâu có thể cảm nhận điều này rõ hơn ở châu Á, là nơi lĩnh vực này tập trung chủ yếu. Tóm tắt nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế đã đưa ra đánh giá tương lai ngành dệt may châu Á, đại dịch đang định hình xu hướng của ngành công nghiệp này như thế nào và cơ hội cho một tương lai có sức chống chịu tốt hơn, bền vững hơn và lấy con người làm trung tâm.