Chương trình thúc đẩy toàn cầu

Việt Nam ủng hộ chương trình thúc đẩy toàn cầu việc làm và an sinh xã hội của Liên Hợp Quốc

Nghị quyết mới của Việt Nam cho thấy sự quan tâm của quốc gia trong việc trở thành quốc gia tiên phong trong Chương trình Thúc đẩy Toàn cầu về Việc làm và An sinh Xã hội để Đảm bảo Chuyển đổi Công bằng.

Tin | Ngày 30 tháng 1 năm 2024
© UN Viet Nam

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 42-NQ/TW. Nghị quyết quan trọng này nhằm mục đích đổi mới và nâng cao chất lượng chính sách xã hội tại Việt Nam. Nghị quyết cũng thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của Việt Nam trong việc trở thành quốc gia tiên phong trong Chương trình Thúc đẩy Toàn cầu về Việc làm và An sinh Xã hội để Đảm bảo Chuyển đổi Công bằng.

Nghị quyết mới nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư xã hội nhằm cải thiện cơ hội việc làm tốt và an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các nhóm thiệt thòi và dễ bị tổn thương. Hợp tác quốc tế sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đầu tư nguồn lực và chuyên môn để triển khai thành công các chính sách xã hội quốc gia, đảm bảo không bỏ ai lại phía sau.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã chia sẻ, "nghị quyết mới xác định rõ các mục tiêu tổng thể của Việt Nam đến năm 2030, khuyến khích tất cả các bên liên quan đến chính sách xã hội tiếp tục xây dựng một hệ thống chính sách xã hội bền vững, tích hợp, toàn diện và bao trùm."

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2024, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Gilbert F. Houngbo, để thảo luận về hợp tác của Việt Nam với ILO và sự ủng hộ của Việt Nam đối với Chương trình Thúc đẩy Toàn cầu về Việc làm và An sinh Xã hội để Đảm bảo Chuyển đổi Công bằng của Liên Hợp Quốc. Đây là lần gặp thứ hai giữa hai bên, lần đầu tiên diễn ra trong chuyến thăm chính thức của Tổng Giám đốc ILO đến Việt Nam vào tháng 6 năm 2023.