Quan hệ lao động

Nỗ lực thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa tại Việt Nam

Hội nghị tại thành phố Hải Phòng đánh giá tiến độ thực hiện các dự án thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa và tiến bộ ở Việt Nam.

Tin | Ngày 15 tháng 1 năm 2024
Sự kiện nằm trong kế hoạch hoạt động của Bộ LĐ-TB&XH và dự án NIRS Canada của ILO về quan hệ lao động. © ILO
HẢI PHÒNG, Việt Nam (Tin tức ILO) - Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và triển khai các Đề án Phát triển quan hệ lao động (QHLĐ) giai đoạn 2021 - 2025. Sự kiện nằm trong kế hoạch hoạt động của Bộ LĐ-TB&XH và dự án NIRS Canada của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể và hòa giải tranh chấp lao động.

Được chủ trì bởi ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, hội nghị có sự tham dự của bà Ingrid Christensen, Giám đốc ILO Việt Nam, đại biểu các cơ quan: Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện các cơ quan ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong có 12 tỉnh, thành phố đã xây dựng và thực hiện Đề án.

ILO đã có quá trình hợp tác liên tục với tất cả các đối tác ba bên, bao gồm Chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động tại Việt Nam nhằm xây dựng và thực hiện các đề án phát triển quan hệ lao động trong các giai đoạn 2015 – 2020 và 2021 - 2025. Tại Hội nghị, Giám đốc ILO Việt Nam, bà Christensen đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Việt Nam đã đạt được cho đến nay, đặc biệt là Bộ luật Lao động sửa đổi (2019), các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cũng như những nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy các chế định, các quy định mới liên quan đến quan hệ lao động. Bà Christensen nhấn mạnh những kết quả đạt được rất đáng khích lệ và hội nghị này cũng là cơ hội tốt để tất cả các bên tìm hiểu về những tiến bộ, những sáng kiến cũng như những vấn đề còn tồn tại để hoàn thiện hơn trong thời gian tới, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Giám đốc ILO Việt Nam, bà Christensen đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Việt Nam đã đạt được cho đến nay. © ILO
Hội nghị có sự tham dự của đại biểu các cơ quan: Bộ LĐ-TB&XH, ILO, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện các cơ quan ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong có 12 tỉnh, thành phố đã xây dựng và thực hiện Đề án. © ILO