Quan hệ lao động

Hỗ trợ kiện toàn hệ thống dịch vụ hòa giải, trọng tài lao động và hiện đại hóa công tác thanh tra lao động tại Việt Nam.

Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hợp tác với cơ quan hữu quan của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực của hệ thống thanh tra lao động và tăng cường hiệu quả hệ thống phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam.

Tin | Ngày 18 tháng 12 năm 2023
Đoàn đã có những trao đổi mang tính xây dựng với đại diện Hội đồng Trọng tài Lao động tỉnh Đồng Nai và Sở LĐTBXH. © ILO
ĐỒNG NAI, Việt Nam (Tin tức ILO) - Ngày 14/12/2023, một phái đoàn gồm đại diện của Văn phòng ILO tại Việt Nam, USDOL và Cục Quan hệ Lao động Tiền lương - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại tỉnh Đồng Nai, đánh dấu một bước trong nỗ lực quá trình kiện toàn hệ thống giải quyết tranh chấp lao động – với sự phối hợp của Hội đồng Trọng tài Lao động tỉnh Đồng Nai.

Đoàn đã có những trao đổi mang tính xây dựng với đại diện Hội đồng Trọng tài Lao động tỉnh Đồng Nai và Sở LĐTBXH. Chuyến công tác nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy quan hệ đối tác, qua đó đóng góp vào tiến trình cải thiện hiệu quả của các cơ chế giải quyết tranh chấp lao động.

Các bên liên quan ghi nhận những kết quả đạt được và tầm quan trọng của Hội đồng Trọng tài Lao động trong việc góp phần hiệu quả thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa ở Việt Nam.

Đáng chú ý, chuyến công tác đã giúp các bên ngồi lại để thảo luận về ba vấn đề chính: (1) phát triển nguồn nhân lực, bao gồm đào tạo và phát triển kỹ năng; (2) tăng cường truyền thông về các dịch vụ do Hội đồng Trọng tài Lao động cung cấp; và (3) tiếp cận tốt hơn tới dịch vụ của Hội đồng Trọng tài Lao động.

Chuyến công tác cũng giúp các bên đưa ra những sáng kiến chung nhằm nâng cao vai trò của Hội đồng Trọng tài Lao động, củng cố cam kết của ILO trong việc thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng ở Việt Nam.

Sau thành công của chuyến thăm tới Đồng Nai, ngày 15/12, ILO và USDOL đã có một cuộc họp với Bộ LĐTBXH tại Hà Nội để thảo luận về những nỗ lực hợp tác liên quan đến tăng cường hệ thống giải quyết tranh chấp lao động và tự động hóa quy trình thanh tra lao động.

Cuộc thảo luận nhằm mục đích điều chỉnh chiến lược, chia sẻ quan điểm chuyên môn và xác định các lĩnh vực hợp tác chính sẽ góp phần thúc đẩy điều kiện làm việc thỏa đáng.

Chuyến thăm này là một phần trong các hoạt động do ILO thực hiện tại Việt Nam với sự hỗ trợ của dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ.
Cuộc họp với đại diện Hội đồng Trọng tài Lao động tỉnh Đồng Nai và Sở LĐTBXH. © ILO
ILO và USDOL đã có một cuộc họp với Bộ LĐTBXH tại Hà Nội. © ILO